Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) Birinci mertebe genel denklik denklemlerinin eşdeğerlik dönüşümleri Özet   PDF
Saadet Seher ÖZER, Erdoğan ŞUHUBİ
 
Cilt 7, Sayı 5 (2008) Birlikte çalışan kinematik yetersiz manipülatörlerin dinamik modellemesi Özet   PDF
Sıddık Murat YEŞİLOĞLU, Hakan TEMELTAŞ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Bitkisel yağların yeni bir yöntemle homopolimerizasyonu Özet   PDF
Osman EKSİK, Tuncer ERCİYES
 
Cilt 7, Sayı 3 (2008) Bitmiş Li-iyon ikincil pillerinden lityum ve kobalt geri kazanımı Özet   PDF
Serdar AKTAŞ, M. Ercan AÇMA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Bitümlü kaplamalarda düşük sıcaklık çatlaklarının incelenmesi Özet   PDF
Yüksel TAŞDEMİR, Emine AĞAR
 
Cilt 8, Sayı 6 (2009) Bitümlü karışımların gerilme-şekil değiştirme davranışı Özet   PDF
Altan ÇETİN, Emine AĞAR
 
Cilt 8, Sayı 6 (2009) Bitümlü sıcak karışımlarda tekerlek izi oluşumunu etkileyen faktörler ve azaltmaya yönelik öneriler Özet   PDF
Sabit KUTLUHAN, Emine AĞAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Biyolojik proseslerle arıtılmış afyon alkaloidleri endüstrisi atıksularının Fenton Oksidasyonu ile ileri arıtımı Özet   PDF
Ali Fuat AYDIN, Hasan Zuhuri SARIKAYA
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009) Blok rotasyonuna fluviyal tepkinin nicel analizi: Almacık Bloku örneği Özet   PDF
Cengiz YILDIRIM, Okan TÜYSÜZ
 
Cilt 4, Sayı 5 (2005) Bölgesel debi süreklilik eğrilerinin elde edilmesi Özet   PDF
Bahattin YANIK, İlhan AVCI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009) Bölgesel iklim modellemede kullanılan arazi örtüsü verilerinin doğruluğunun araştırılması Özet   PDF
Elif SERTEL, Cankut ÖRMECİ
 
Cilt 8, Sayı 6 (2009) Bölme duvarının ve bölme duvar güçlendirilmesinin çerçeve davranışına etkisi Özet   PDF
Hidayet ÖZDEMİR, İlhan EREN
 
Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004) Bomlu kazı makinalarının stabilite analizi için geliştirilen yeni bir yöntem Özet   PDF
Ömür ACAROĞLU, Hasan ERGİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Boraj yağının enzimatik hidrolizi ile gamma-linolenik asit zenginleştirilmesi Özet   PDF
Aylin AKOVA, Güldem ÜSTÜN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi şarj dağılımının deneysel incelenmesi Özet   PDF
Bekir ÖZYURT, A. Nilüfer EĞRİCAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Bulanık aksiyomlarla tasarıma dayalı otomobil göstergesi tasarımı Özet   PDF
Selçuk ÇEBİ, Cengiz KAHRAMAN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Bulanık c-means kümeleme yöntemine çıkarımlı yaklaşım Özet   PDF
Mahmut HEKİM, Umut ORHAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2005) Bulanık dispersiyon modelinin kontur harita ile yorumlanması Özet   PDF
Z. Fuat TOPRAK, M. Emin SAVCI
 
Cilt 8, Sayı 4 (2009) Bulanık karar ortamında karınca kolonisi optimizasyonu yöntemiyle araç rotalama Özet   PDF
Sezgin KILIÇ, Cengiz KAHRAMAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) Bulanık kontrol diyagramı modellerinin geliştirilmesi: Direkt bulanık yaklaşım Özet   PDF
Murat GÜLBAY, Cengiz KAHRAMAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2006) Bulanık kümeler ile inşaatlarda yeni bir iş güvenliği risk analizi yöntemi Özet   PDF
Gürkan Emre GÜRCANLI, Uğur MÜNGEN
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Bulanık mantık yöntemiyle dalgakıranlar üzerindeki maksimum tırmanmanın belirlenmesi Özet   PDF
Tarkan ERDİK, M. Emin SAVCI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Bulanık yapay sinir ağıyla model referans robot denetimi Özet   PDF
Osman CANBERİ, Ahmet KUZUCU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Bulanık yenileme analizi ve AHS yardımı ile çok ölçütlü işletim sistemi seçimi Özet   PDF
Murat Levent DEMİRCAN, Ethem TOLGA, Cengiz KAHRAMAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Bünyesinde su bulunan sıkıştırılmış kar kürelerde ısı transferinin incelenmesi Özet   PDF
Zafer GEMİCİ, A. Nilüfer EĞRİCAN
 
Toplam 621 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-167X