Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Alüminyum köpük üretiminde alaşım elementlerinin etkisi Özet   PDF
Sedat İHVAN, B. Deniz POLAT, Deniz SEZER, Özgül KELEŞ
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Alüminyum ve çelik elemanların öngerilmeli yüksek mukavemetli bulonlar ile birleşimi Özet   PDF
S. Gökhan KARAMAN, Reha ARTAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) Amasya ve çevresinin depremselliği ve deterministik deprem tehlike analizi Özet   PDF
M. Korhan ERTURAÇ, Okan TÜYSÜZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat Anaerobik arıtmada pH ve amonyak inhibisyonu Özet   PDF
Nursen ÖZ ELDEM, İzzet ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 5 (2003) ANAMMOX prosesi ile amonyum giderimi ve Anammox popülasyonunun karakterizasyonu Özet   PDF
Didem GÜVEN, Seval SÖZEN
 
Cilt 6, Sayı 4 (2007) Anlık basınç yükü etkisi altındaki katmanlı kompozit bir plağın titreşimlerinin kontrolü Özet   PDF
Haydar UYANIK, Zahit MECİTOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Anlık basınç yüküne maruz kompozit konsol bir plağın lineer olmayan dinamik cevabı Özet
Zafer KAZANCI, Zahit MECİTOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) Anyonik polielektrolitlerin kaolen üzerindeki adsorplanma mekanizması Özet   PDF
Mustafa Salih EYGİ, Gündüz ATEŞOK
 
Cilt 4, Sayı 3 (2005) Anyonik toplayıcılar varlığında huntitin (Mg3Ca(CO3)4), flotasyon davranışı Özet   PDF
M. Olgaç KANGAL, Ali GÜNEY
 
Cilt 8, Sayı 4 (2009) Ar-Ge projelerinin gerçek opsiyon değerleme bütünleşik bulanık çok ölçütlü modelle seçimi Özet   PDF
Abdullah Çağrı TOLGA, Cengiz KAHRAMAN
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki depremlerin benzerlik ilişkileri Özet   PDF
Onur TAN, Tuncay TAYMAZ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009) Araç navigasyon haritası tasarımı için yol genelleştirmesi Özet   PDF
A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Arıtma çamuru kompostlaştırılmasında organik evsel katı atık ilavesinin etkisi Özet   PDF
Osman Atilla ARIKAN, İzzet ÖZTÜRK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) Artımsal yapay sinir ağları kullanılarak ultrasonik görüntülerin bölütlenmesi Özet   PDF
Mehmet Nadir KURNAZ, Tamer ÖLMEZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Asenkron makinalarda uzay harmoniklerinin etkilerini azaltmaya katkılar Özet   PDF
Derya Ahmet KOCABAŞ, Ahmet Faik MERGEN
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) Asenkron makinelerde stator yalıtım arızasının koherens analizi ile belirlenmesi Özet   PDF
Hasan Murat UÇAR, Emine AYAZ, Serhat ŞEKER
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi Özet   PDF
Burak ŞENGÖZ, Emine AĞAR
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Asfaltlarda bitümle birlikte granüler sülfür kullanımının stabiliteye etkisi Özet   PDF
Mehmet Tahir DENİZ, Abdullah H. LAV
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Atama problemi için yeni bir çözüm yaklaşımı Özet   PDF
Adalet ÖNER, Füsun ÜLENGİN
 
Cilt 8, Sayı 6 (2009) Atık boyutunun ve karakterizasyonunun havalandırmalı bioreaktörlerde atık stabilizasyonuna etkisi Özet   PDF
Esra TINMAZ, İbrahim DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 5 (2006) Atık kurşun asit akümülatörü pastasının NaOH ile çözümlendirilmesi Özet   PDF
M. Şeref SÖNMEZ, M. Ercan AÇMA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) ATM şebekelerde bandgenişliğinin ve CLR üst sınırının tahmini için bulanık çıkarım yaklaşımı Özet   PDF
Mahmut HEKİM, Günsel DURUSOY
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Atölye tipi çizelgeleme problemleri için parçacık sürü optimizasyonu yöntemi Özet   PDF
Mehmet ŞEVKLİ, M. Mutlu YENİSEY
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Avrupa hava kirleticilerinin Doğu Akdeniz bölgesine taşınımının modellenmesi Özet   PDF
Muwaffaq FREİWAN, Selahattin İNCECİK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Avrupa kaynaklı aerosollerin Türkiye'ye taşınımı Özet   PDF
Tayfun KINDAP, Mehmet KARACA
 
Toplam 621 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-167X