İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bomlu kazı makinalarının stabilite analizi için geliştirilen yeni bir yöntem

Ömür ACAROĞLU, Hasan ERGİN

Özet


Bomlu kazı makinalarının stabilite durumlarının belirlenmesi verimli bir kazı açısından önemlidir. Bu nedenle bu makinaların stabilite durumlarını ortaya koyan sayısal verilerin elde edilmesi ve bunların seçim kriteri olarak kullanılması için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntem, BEP ve BED tipli bomlu kazı makinaları için bütün kesme modlarında, dört farklı stabilite durumu için denge eşitlikleri kurularak geliştirilmiş ve bu eşitliklere dayanan bir bilgisayar programı C++ programlama dili kullanılarak yazılmıştır. Geliştirilen bu yöntem BEP tipli hafif ağırlıkta bir bomlu kazı makinasının stabilite analizinde kullanılarak elde edilen değerler bu çalışmada sunulmuştur. Geliştirilen yöntem ile makinaların stabilite durumları incelendiği gibi, makina ve tünel parametrelerinin stabilite durumlarına etkisi de incelenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bomlu kazı makinaları, kesme modları, stabilite analizi.

 


Tam Metin: PDF