Cilt 10, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

İmalat performansının değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi PDF
Arzu KARAMAN, Sıtkı GÖZLÜ
Saf bakır yüzeylerin katodik ark aluminyum plazma ile alaşımlandırılması PDF
Beril ÇORLU, Mustafa ÜRGEN
Dağıtım sistemlerinde kamçı etkisinin dinamik simülasyon ile analizi PDF
Burak KANDEMİR, M. Nahit SERARSLAN
Enzimatik polimerizasyon yöntemi ile polilaktik asit sentezi ve biyobozundurulması PDF
Didem OMAY, Yüksel GÜVENİLİR
Paralel makinalarda ürün tasarımı ile iş çizelgelemenin bütünleştirilmesi PDF
Emre ÇEVİKCAN, M. Bülent DURMUŞOĞLU, Murat BASKAK
Eş kanallı açısal pres yöntemiyle üretilen Zr ve Sc ile modifiye edilmiş AA 6082 alüminyum alaşımının karakterizasyonu PDF
Emrah Fahri ÖZDOĞRU, E. Sabri KAYALI
Tüketici temelli marka değerinin finansal performans üzerine etkisi PDF
Gökhan AYDIN, Burç ÜLENGİN
AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin yüzey özelliğinin borlama ile geliştirilmesi PDF
Gökhan BAŞMAN, M. Kelami ŞEŞEN
Zeytinyağının aroma bileşenlerine göre kemometrik yöntemlerle tanımlanması PDF
Huri İLYASOĞLU, Beraat ÖZÇELİK
Binek otomobillerde CO2 emisyon miktarının azaltılmasına yönelik stratejilerin değerlendirilmesi PDF
Nilay AKGERMAN, İlker TOPÇU
Nano yapılı RuO2/Ti kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu PDF
Özgenur KAHVECİOĞLU, Servet TİMUR
Sürekli değişken kesite sahip eğri eksenli çubukların titreşimlerinin incelenmesi PDF
Öznur ÖZDEMİRCİ YİĞİT, Ekrem TÜFEKÇİ
Kapasitesi sınırlı çoklu tedarikçiden oluşan iki kademeli bir tedarik zincirinin koordinasyonu PDF
Peral TOKTAŞ PALUT, Füsun ÜLENGİN
Bulanık aksiyomlarla tasarıma dayalı otomobil göstergesi tasarımı PDF
Selçuk ÇEBİ, Cengiz KAHRAMAN
Yüksek karboksimetilasyon seviyesine ulaşmak için pamuklu kumaşlara uygulanan işlemlerin kıyaslanması PDF
Umut Kıvanç ŞAHİN, Nevin Çiğdem GÜRSOY, Peter HAUSER, Brent SMITH

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Alüminyum köpük üretiminde alaşım elementlerinin etkisi PDF
Sedat İHVAN, B. Deniz POLAT, Deniz SEZER, Özgül KELEŞ


ISSN: 1307-167X