Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) Gazların termodinamiğinde kuantum ölçek etkileri ve yanal kuvvetler Özet   PDF
Coşkun FIRAT, Altuğ ŞİŞMAN
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) Gemi dalga direncinde lineer olmayan etkilerin hesaplamalı olarak incelenmesi Özet   PDF
Devrim Bülent DANIŞMAN, Ömer GÖREN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerin risk temelli analitik modellenmesi Özet   PDF
Metin ÇELİK, Ata BİLGİLİ, Y. İlker TOPÇU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat Gemilerde bünyesel titreşimlerin incelenmesi Özet   PDF
Reyhan ÖZSOYSAL, Ali İhsan ALDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 6 (2004) Genetik algoritmalar ile perdeli yapı sisteminin maliyet optimizasyonu Özet   PDF
Şenay ATABAY, F. Gülten GÜLAY
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Genetik Algoritmalarla akış tipi çizelgelemede üreme yöntemi optimizasyonu Özet   PDF
Orhan ENGİN, Alpaslan FIĞLALI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Genetik algoritmalarla simülatör kontrolünde PD katsayılarının optimizasyonu Özet   PDF
Sait N. YURT, İbrahim ÖZKOL
 
Cilt 10, Sayı 4 (2011) Geoteknik bakış açısı ile özgün bir deprem hasar görebilirlik yönteminin geliştirilmesi Özet   PDF
S. Feyza ÇİNİCİOĞLU, İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, M. Kubilay KELEŞOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 4 (2011) Geoteknik mühendisliğinde yapay sinir ağı uygulamaları ve bir örnek: Zemin profilinin tahmin edilmesi Özet   PDF
Akın ÖNALP, Ersin AREL
 
Cilt 7, Sayı 5 (2008) Gerçek zamanlı çoklu-robot çoklu-hedef problemi için artımlı atama yöntemi Özet   PDF
Sanem SARIEL, Nadia ERDOĞAN, Tucker BALCH
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Gerekirci diziler kullanarak doğrusal olmayan sistem tanılama Özet   PDF
Ender Mete EKŞİOĞLU, Ahmet Hamdi KAYRAN
 
Cilt 5, Sayı 6 (2006) Geri basamak akışının deneysel incelenmesi Özet   PDF
Özlem İLDAY, Veysel ATLI
 
Cilt 9, Sayı 5 (2010) Gezgin sualtı akustik duyarga ağlarında konumlandırma protokollerinin başarım analizi Özet   PDF
Melike EROL, Sema OKTUĞ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2009) Girdap yaratıcıların dairesel silindir etrafındaki akışa etkisi Özet   PDF
Uğur Oral ÜNAL, Ömer GÖREN
 
Cilt 9, Sayı 5 (2010) Global gemi titreşimlerinin sonlu eleman yöntemiyle analizi Özet   PDF
Adil YÜCEL, Alaeddin ARPACI
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) Gökova Körfezi depremlerinin kaynak parametreleri ve Rodos-Dalaman bölgesinde tsunami riski Özet   PDF
Seda YOLSAL, Tuncay TAYMAZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Görsel bozulmaya dayalı sayısal video şifreleme Özet   PDF
Vadi DİPÇİN, Melih PAZARCI
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Gözenekli ortamda ikili geçirgenli yapının doğal taşınımla ısı ve kütle geçişine etkisi Özet   PDF
Sevgi AKBAL, A. Filiz BAYTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) GPS ile konum belirlemede stokastik modellerin etkileri Özet   PDF
M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, Tevfik AYAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran GPS sabit istasyonlarında zaman serileri analizi Özet   PDF
Mehmet Güven KOÇAK, Tevfik AYAN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2011) Gradyan temelli şekil bölütleme ve tanıma Özet   PDF
Abdulkerim ÇAPAR, Muhittin GÖKMEN
 
Cilt 7, Sayı 6 (2008) Güncel global potansiyel modellerin yersel veriler ile test edilmesi Özet   PDF
Bihter EROL, Rahmi N. ÇELİK, Michael G. SIDERIS
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Güney Marmara Bbölgesi'niümünün Nneotektoniği Özet   PDF
H. Haluk SELİM, Okan TÜYSÜZ, A. Aykut BARKA
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) Güvenli bir hareketli etmen sistemi Özet   PDF
Suat UĞURLU, Nadia ERDOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat H2SO4 çözeltisi içerisinde krom-nikelli çeliklerin aşınma davranışları Özet   PDF
Yavuz SUN, Hüseyin ÇİMENOĞLU
 
Toplam 621 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1307-167X