İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Boraj yağının enzimatik hidrolizi ile gamma-linolenik asit zenginleştirilmesi

Aylin AKOVA, Güldem ÜSTÜN

Özet


Lipaz enzimleri deterjan sanayiinde, süt, ilaç, meyve suyu, tekstil, yağ ve margarin endüstrisinde, yem sanayiinde kimyasal maddelerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; boraj yağından gamma-linolenik asit (GLA)’ce zengin ürünler elde edebilmek amacıyla, boraj yağının  immobilize ve serbest çörekotu lipazı ile hidrolizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Hidroliz reaksiyonu serbest enzim varlığında fosfat tampon çözelti ortamında (pH 6), immobilize enzim varlığında ise, hekzan ortamında yürütülmüştür. Boraj yağının hekzan ortamında immobilize çörekotu enzimi ile 24 saat hidrolizi sonunda, % 50 verimle ve içerisinde % 38 gamma-linolenik asit bulunan, 1.73 kat GLA’ca zenginleşmiş gliserid karışımı elde edilebileceği ortaya çıkarılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Boraj yağı, immobize lipaz, çörekotu tohumu.


Tam Metin: PDF