İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bitümlü kaplamalarda düşük sıcaklık çatlaklarının incelenmesi

Yüksel TAŞDEMİR, Emine AĞAR

Özet


Düşük sıcaklık çatlaklarını etkileyen faktörler konusunda; bitümlü bağlayıcı oranını, katkı türlerini, hava boşluğu oranını ve yaşlandırma sürelerini değiştirerek gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu çalışmada, düşük sıcaklık çatlakları üzerinde, belirtilen faktörlerin etkilerini ayrıntılı olarak inceleyebilmek amacıyla, deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bitümlü karışımların, düşük sıcaklık çatlaklarına direncini ölçmek için sınırlandırılmış numunede termal gerilme testi cihazı kullanılmıştır. Deney sonuçları üzerinde, İstatistiksel Analiz Sistemi paket programı yardımıyla, genel lineer model işlemleri kullanılarak kovaryans analizi yapılmıştır. Bitümlü bağlayıcı oranı ve hava boşluğu oranının, karışımın kırılma sıcaklığı üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Katkı türüne göre, kırılma sıcaklığının değiştiği, yaşlanma süresi arttıkça, kırılma sıcaklığının yükseldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Düşük sıcaklık çatlakları, sınırlandırılmış numunede termal gerilme testi, kovaryans analizi.

 


Tam Metin: PDF