Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1 (2009) Aylık akışların periyodik bileşenlerinin ölçeklendirilmesinde kullanılan parametrelerin kestirimi Özet   PDF
Ceyhun ÖZÇELİK, Ertuğrul BENZEDEN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Ayrık Olay Sistemlerinin kontrolü için bir modelleme ve gerçekleme yöntemi Özet   PDF
İbrahim Tolga HASDEMİR, Salman KURTULAN, Leyla GÖREN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Baca gazı desülfürizasyon proseslerinin ekonomik ve teknik analizi Özet   PDF
Bülent D. ÇİFT, Hasancan OKUTAN
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Balastsız hattın dinamik titreşim analizi Özet   PDF
Veysel ARLI, Zübeyde ÖZTÜRK
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) Banka performans değerlendirmede analitik hiyerarşi süreç yaklaşımı Özet   PDF
Yıldız Esra ALBAYRAK, Haluk ERKUT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2003) Bant geçiren filtre yapılı CSSDA?nın analizi, tasarımı ve performansı Özet   PDF
Metin YAZGI, Ali TOKER
 
Cilt 2, Sayı 3 (2003) Basınçlı liç ile Küre masif zengin bakır cevherinden metalik değerlerin kazanımı Özet   PDF
K. Tahsin PEREK, Fatma ARSLAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Basınçsız sinterlenmiş silisyum karbürde içyapının kırılma tokluğuna etkisi Özet   PDF
İsmail YILDIRIM, Alaeddin ARPACI
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) Basitleştirilmiş kazıklı radye hesabı Özet   PDF
Sebahat GÖK, Ergün TOĞROL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2009) Basketbolda oyuncu seçimi için sinirsel-bulanık karar destek sistemi Özet   PDF
Serkan BALLI, Bahadır KARASULU, Aybars UĞUR, Serdar KORUKOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Bazı doğal antimikrobiyal bileşiklerin S. enteritidis, E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes üzerine etkinliğinin taze tavuk eti sisteminde incelenmesi Özet   PDF
Harika ÇANKAYA, Necla ARAN, Gürbüz GÜNEŞ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2008) BE tabanlı öğrenme algoritması kullanarak görüntü parametrelerinin özyineli öğrenilmesi ve onarılması Özet   PDF
Faruk SARI, M. Ertuğrul ÇELEBİ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2009) Belirsizlik durumunda iç verim oranı karar kuralları Özet   PDF
Esra BAŞ, Cengiz KAHRAMAN
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Betonarme çerçevelerin güçlendirilmesinde özel bir püskürtme beton panel uygulaması Özet   PDF
Pınar TEYMÜR, Sumru PALA, Ercan YÜKSEL
 
Cilt 6, Sayı 3 (2007) Betonarme yapı sistemlerinin doğrusal olmayan hesabı için bir artımsal analiz yöntemi Özet   PDF
Günhan AKSOYLU, Erkan ÖZER
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Betonun zamana bağlı deformasyonlarının tahmini Özet   PDF
Asker AKPEROV, Saim AKYÜZ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Bileşen serpiştirmeli seçimli kodlamalı işbirliği Özet   PDF
Özgür ORUÇ, Ümit AYGÖLÜ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2003) Bilişim teknolojilerinin çalışma yaşam kalitesi üzerine etkisi Özet   PDF
Devrim YÜCEL, Haluk ERKUT
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Bilişim Teknolojisi yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik uygun yöntemin seçilmesi modeli ? ERP yazılımı seçimi uygulaması Özet   PDF
M. Berna BEŞKESE, Mehmet TANYAŞ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2007) Binaların deprem etkisi altındaki lineer olmayan davranışının belirlenmesi için çok modlu uyarlamalı yük artımı yöntemi Özet   PDF
Kaan TÜRKER, Erdal İRTEM
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Binek otomobillerde CO2 emisyon miktarının azaltılmasına yönelik stratejilerin değerlendirilmesi Özet   PDF
Nilay AKGERMAN, İlker TOPÇU
 
Cilt 8, Sayı 4 (2009) Bir dağıtım ağında stokastik stok yönetimi modelinin oluşturulması ve doğrulanması Özet   PDF
Dilay ÇELEBİ, Demet BAYRAKTAR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Bir güç sisteminde Hopf çatallanmaları ve salınımların sönümlendirilmesi Özet   PDF
Yaşar KÜÇÜKEFE, Adnan KAYPMAZ
 
Cilt 2, Sayı 5 (2003) Bir hücresel üretim ortamında, üretim planlama ve kontrol sistemlerinin benzetim analizi Özet   PDF
Affan NOMAK, M. Bülent DURMUŞOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Bir uçağın yatış açısı kontrolü için farklı tip denetleyici karşılaştırmaları Özet   PDF
Emre KIYAK
 
Toplam 621 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-167X