Cilt 10, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme PDF
Ayhan MENTEŞ, İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Karınca koloni optimizasyonuna dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği PDF
Ali NİZAM, Mehmet KORÜREK
Büyük yatırım analizlerinde yeni genel bir yöntem PDF
Burak Ömer SARAÇOĞLU, Ahmet Yücel ODABAŞI
Yüksek dinamik ölçekli fotoğraf ve monitörlerin aydınlatma araştırma projelerinde kullanımı PDF
Duygu ÇETEGEN MOREWOOD, Ramazan ÇAĞLAR, Jennifer A. VEİTCH, Guy R. NEWSHAM
Dielektrik silindir içerisine gömülü keyfi şekilli bir empedans silindirine ilişkin ters saçılma problemi PDF
Fatih YAMAN, Ali YAPAR, Rainer KRESS
Yüksek çözünürlüklü akım yönlendirmeli sayısal-analog dönüştürücüler için yeni tasarım yaklaşımı PDF
İndrit MYDERRİZİ, Ali ZEKİ
Türlerarası konteyner taşımacılığı çözümleri: İzmir Limanı örneği PDF
İhsan Arıcan ÇAKAR, Nil GÜLER
Gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerin risk temelli analitik modellenmesi PDF
Metin ÇELİK, Ata BİLGİLİ, Y. İlker TOPÇU
Ön teçhiz ve ön boru montaj işlemlerinin tersane verimliliği üzerindeki etkisi PDF
Murat ÖZKÖK, Metin TAYLAN, İsmail H. HELVACIOĞLU
İkinci derece Newton yöntemiyle mükemmel iletken bir cismin şeklinin bulunması PDF
Necmi Serkan TEZEL, Selçuk PAKER
Kimyasal tanker işletmeciliği için stratejik yönetim modellemesi PDF
Özcan ARSLAN, Nil GÜLER
Elektrik güç sistemlerinde harmonik kaynaklarının yerinin saptanması PDF
Oben DAĞ, Ömer USTA, Canbolat UÇAK
Bileşen serpiştirmeli seçimli kodlamalı işbirliği PDF
Özgür ORUÇ, Ümit AYGÖLÜ

MAKALE

Sayısal modülasyonlu haberleşme işaretlerinden Wigner-Ville zaman-frekans dağılımlarına dayalı öznitelik çıkarımı PDF
Abdulkadir ŞENGÜR
Bulanık c-means kümeleme yöntemine çıkarımlı yaklaşım PDF
Mahmut HEKİM, Umut ORHAN


ISSN: 1307-167X