İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Biyolojik proseslerle arıtılmış afyon alkaloidleri endüstrisi atıksularının Fenton Oksidasyonu ile ileri arıtımı

Ali Fuat AYDIN, Hasan Zuhuri SARIKAYA

Özet


Bu çalışmanın amacı, laboratuvar ölçekli havasız çamur yataklı reaktör (HÇYR) + havalı ardışık kesikli reaktör (AKR) sistemlerinde iki kademeli biyolojik olarak arıtılmış, yüksek KOİ (~700 mg/l), TKN, koyu renk ve biyolojik olarak parçalanamayan organik kirleticilere sahip Afyon Alkaloidleri Endüstrisi (AAE) atıksuları için uygun ve uygulanabilir bir ileri arıtma alternatifi olarak Fenton oksidasyonunun etkisinin araştırılmasıdır. Optimum pH, H2O2 dozu, Fe2+/H2O2 molar oranı ve reaksiyon süresinin belirlenmesi için kesikli deneyler yapılmış ve KOİ için %90, renkte ise %95 giderme verimi elde edilmiştir. Optimum oksidas-yon ve koagülasyonun gerçekleşmesi için gereken H2O2/FeSO4 oranı pH=4'te 200mg/l /600mg/l olarak bulunmuştur. Fenton oksidasyonu prosesi çıkış suları KOİ ve renk açısından alıcı ortama deşarj standart-larını sağlamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: İleri arıtma teknolojileri, Fenton oksidasyonu, afyon alkaloidleri üretim prosesi atıksu-ları, kalıcı organikler, renk giderimi.


Tam Metin: PDF