İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bulanık yenileme analizi ve AHS yardımı ile çok ölçütlü işletim sistemi seçimi

Murat Levent DEMİRCAN, Ethem TOLGA, Cengiz KAHRAMAN

Özet


Bu çalışma Karar Alıcılar (KA) için İşlem Sistemi (İS) seçim sistemi kurmayı hedeflemektedir. Karar Alıcılar teknoloji seçiminde hem ekonomik hem de ekonomik olmayan unsurları göz önüne almak zorunda olduklarından, geliştirilen sistemde her iki unsura da yer verilmiştir. Karar alma sürecinin ekonomik yanı, Bulanık Yenileme Analizi kullanılarak geliştirilmiştir. Ekonomik olamayan unsurlar ve finansal veriler ise Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yaklaşımı kullanılarak biraraya getirilmiştir. Çalışma içerisinde aynı zamanda sayısal bir örneğe de yer verilmiştir. AHS yaklaşımının finansal yönü geliştirilen Bulanık Yenileme Analizi altyapısı tarafından desteklenmiştir. Bulanık AHS yönteminin Mühendislik Ekonomisi’nin ana konularından olan Yenileme Analizleri’nde kullanılması araştırmacılara yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesinde etkin yollar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık kümeler, yenileme analizleri, analitik hiyerarşi süreci, teknoloji seçimi.


Tam Metin: PDF