Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 4 (2009) E-açık eksiltme teknolojisinin kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi Özet   PDF
Çiğdem ALTIN GÜMÜŞSOY, Fethi ÇALIŞIR
 
Cilt 5, Sayı 4 (2006) EAR model yaklaşımını kullanarak 2-B ARMA model parametrelerinin kestirimi Özet   PDF
Aydın KIZILKAYA, Ahmet Hamdi KAYRAN
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) Ecemiş Fay Zonu'nun morfotektonik özellikleri ve morfometrik analizi Özet   PDF
Dilek ŞATIR ERDAĞ, Okan TÜYSÜZ, Serdar AKYÜZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Edremit Körfezi kuzeyinde Paleotetis birimlerinin jeolojisi Özet   PDF
Cenk YALTIRAK, Aral İ. OKAY
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Edremit Küçükkuyu arasındaki turizm faaliyetlerinin kıyı alanlarına etkisi ve önerilen yönetim programı Özet   PDF
Emel İRTEM, Erkan KARAMAN
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) Eğimli palplanş ve temel zemini özelliklerinin hidrolik yapı altındaki sızmaya etkisi Özet   PDF
Hasan G. MOHAMED, Necati AĞIRALİOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 5 (2006) Eğrisel yüzeyler üzerinde film soğutmanın sayısal incelenmesi Özet   PDF
İbrahim KOÇ, Cem PARMAKSIZOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 Nisan EKF ve yapay sinir ağları ile uçak kanat buzlanmalarının tespiti ve yeniden şekillendirilebilir kontrol Özet   PDF
Rahmi AYKAN, Çingiz HACIYEV, Fikret ÇALIŞKAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2005) Elastik zemin üzerindeki çubuk uygulamalarının serbest ve nonlineer titreşim analizi Özet   PDF
Ali BAHÇIVAN, Vedat KARADAĞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 Nisan Elektrik enerji piyasalarında iletim hat parametrelerinin tıkanıklık üzerine etkileri Özet   PDF
Canan ZOBİ, Canbolat UÇAK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Elektrik güç sistemlerinde harmonik kaynaklarının yerinin saptanması Özet   PDF
Oben DAĞ, Ömer USTA, Canbolat UÇAK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Elektrokardiyogram (EKG) işaretlerinin temel tanım ve zarf fonksiyonları ile modellenmesi Özet   PDF
Hakan GÜRKAN, Sıddık YARMAN, Ali Nur GÖNÜLEREN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Elektromagnetik dalgaların düzgün olmayan yüzeye sahip bir yarı-uzay içine gömülü cisimlerden saçılması Özet   PDF
Yasemin ALTUNCU, İbrahim AKDUMAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2003) Elektromanyetik dalgaların rezistif yan duvarlı bir oluktan saçılımı Özet   PDF
Demet Sevil ARMAĞAN ŞAHİNKAYA, Eren ERDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2005) EMG işaretlerini dalgacık dönüşümü ve bulanık mantık sınıflayıcı kullanarak sınıflama Özet   PDF
Yücel KOÇYİĞİT, Mehmet KORÜREK
 
Cilt 6, Sayı 5-6 (2007) Endüstriyel atıklardan cam, cam-seramik ve seramik üretimi Özet   PDF
Melek Mümine EROL, Sadriye KÜÇÜKBAYRAK, Ayşegül ERSOY-MERİÇBOYU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Enzimatik polimerizasyon yöntemi ile polilaktik asit sentezi ve biyobozundurulması Özet   PDF
Didem OMAY, Yüksel GÜVENİLİR
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Ergene Havzası, Çorlu - Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeokimyası Özet   PDF
Orhan ARKOÇ, Mustafa ERDOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2002) Erzincan havzası ve dolayının üst-kabuk hız yapısının (1-B) belirlenmesi Özet   PDF
Bülent KAYPAK, Haluk EYİDOĞAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Eş kanallı açısal pres yöntemiyle üretilen Zr ve Sc ile modifiye edilmiş AA 6082 alüminyum alaşımının karakterizasyonu Özet   PDF
Emrah Fahri ÖZDOĞRU, E. Sabri KAYALI
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü havzasının hidrojeokimyası Özet   PDF
Muhterem DEMİROĞLU, Yüksel ÖRGÜN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Esnek hesaplama yöntemlerinin jeodezide uygulamaları Özet   PDF
Orhan AKYILMAZ, Tevfik AYAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) Esnek üstyapılarda mekanik özelliklerin yapay sinir ağları kullanılarak geri-hesaplanması Özet   PDF
Ahmet Burak GÖKTEPE, Emine AĞAR, Abdullah Hilmi LAV
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Esnek-mafsallı robot kolun yüksek dereceli kayma kipli kontrolu Özet   PDF
Aydemir ARISOY, Metin GÖKAŞAN, O. Seta BOĞOSYAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2007) Etki odaklı harekâtın bulanık bilişsel harita ve simülasyon ile modellenmesi Özet   PDF
Dilek YAMAN, Seçkin POLAT
 
Toplam 621 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1307-167X