İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 5 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bölgesel debi süreklilik eğrilerinin elde edilmesi

Bahattin YANIK, İlhan AVCI

Özet


Bu çalışmada, bölgesel ölçekte hidroelektrik potansiyelin belirlenmesinde akım ölçüm değeri olmayan veya eksik olan yerlerde proje debisinin belirlenmesi için hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan küme analiz (cluster analysis) yöntemleri kullanılarak bölgesel debi süreklilik eğrilerinin elde edilebileceği ortaya konmuştur. Küme analiziyle oluşturulan homojen bölgelere ait sınırların, veri olarak kullanılan özgül debi değerlerinin standart hale getirilip getirilmemesine, özgül debi süreklilik eğrisinin kullanılan aralığına ve küme analiz yöntemine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Doğal akışlı hidroelektrik santraller için debi süreklilik eğrisinin aşılma olasılığı %30-%100 olan aralığının kullanılmasının uygun olması sebebiyle bu aralıktaki veriler standart hale getirilerek küme analiziyle bölgesel debi süreklilik eğrileri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal akışlı hidroelektrik potansiyel, bölgesel debi süreklilik eğrisi, küme analizi.


Tam Metin: PDF