Cilt 5, Sayı 4 (2006)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Dempster-Shafer algoritmasının kullanımı ile sınıflandırma algoritmalarının birleştirilmesi PDF
Hüseyin AYGÜN, Eşref ADALI
EAR model yaklaşımını kullanarak 2-B ARMA model parametrelerinin kestirimi PDF
Aydın KIZILKAYA, Ahmet Hamdi KAYRAN
Karadeniz'de son 3000 yıldaki ani çevresel değişimler PDF
Emin GÜNGÖR, M. Namık ÇAĞATAY
Kaynağında ayrılmış idrardan magnezyum amonyum fosfat çöktürülmesi PDF
Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKCI, A. Nursen İPEKOĞLU, İlhan TALINLI
Paletli arazi taşıtlarının performans hesabında farklı bir yaklaşım PDF
Mustafa Nazım Emre ÖZDEĞER, Teoman KURTAY
FBB ZrN kaplamaların mekanik özelliklerine bias voltaj modlarının etkisi PDF
Mustafa Cenk TÜRKÜZ, E. Sabri KAYALI
Yüzey pürüzlülüğünün sayısal tanımı ve süreksizliğin kesme dayanımına etkisi PDF
Kayhan DEVELİ, Mahir VARDAR
Bulanık kümeler ile inşaatlarda yeni bir iş güvenliği risk analizi yöntemi PDF
Gürkan Emre GÜRCANLI, Uğur MÜNGEN
Alternatif kanal kaplama sistemlerinin tasarımı ve faydaları PDF
Muhammad RİAZ, Zekai ŞEN
Alaşımlı dökme demir kalıp malzemelerinin cam ambalaj üretimindeki davranışı PDF
C. Fahir ARISOY, M. Kelami ŞEŞEN
Lif donatılı çimento esaslı kompozitlerde, lif dağılımının elektriksel bir yöntem ile tahribatsız ölçümü PDF
Nilüfer ÖZYURT, Mehmet A. TAŞDEMİR, Surendra P. SHAH
Üç boyutlu çelik çerçevelerin üç bileşenli deprem yükleri etkisinde göçme mekanizmaları ve sünekliğinin belirlenmesi PDF
Kadir ÖZAKGÜL, Erdoğan UZGİDER


ISSN: 1307-167X