Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran Burdur Fethiye fay zonu tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi Özet   PDF
Saffet ERDOĞAN, Muhammed ŞAHİN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Büyük yatırım analizlerinde yeni genel bir yöntem Özet   PDF
Burak Ömer SARAÇOĞLU, Ahmet Yücel ODABAŞI
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Cam şekillendirme makinalarındaki aşınan parçalara uygulanan yüzey işlemlerinin performansa etkileri Özet   PDF
A. Yüksel SOYKUT, E. Sabri KAYALI
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Çamaşır makinası dinamik davranışının deneysel ve teorik incelenmesi Özet   PDF
Faruk BAYRAKTAR, H.Temel BELEK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat Çapraz bağlanmış kolloidal zeolit katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu Özet
Yasemin İLHAN, Ayşe ERDEM-ŞENATALAR, Ferdi SCHÜTH
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran CBS ile Yeşilırmak Nehir Yatağı Tokat merkez bölümünde deprem riskinin irdelenmesi Özet   PDF
Tekin SUSAM, Ahmet ESMERAY, Bahattin ÖZTOPRAK, Servet YAPRAK, Özlem TOPRAK
 
Cilt 8, Sayı 6 (2009) Çelik lif donatılı betonların performans sınıflarının belirlenmesi Özet   PDF
Muhsin YALÇIN, Canan TAŞDEMİR, Mehmet Ali TAŞDEMİR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2007) Çember eksenli sabit kesitli çubukların düzlem dışı serbest titreşimleri Özet   PDF
Osman Yaşar DOĞRUER, Ekrem TÜFEKÇİ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2005) Çimento esaslı kompozit malzemelerin optimum tasarımı Özet   PDF
Fikret BAYRAMOV, Canan TAŞDEMİR, Mehmet Ali TAŞDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) Çimentolu malzemelerin otojen deformasyonu ve kırılma parametreleri: Agrega tür ve boyutunun etkisi Özet   PDF
Burcu AKÇAY, Mehmet Ali TAŞDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 6 (2008) Coğrafi işaretleme dilinin tapu ve kadastro verileri için sanal doku ortamında kullanılması Özet   PDF
Birol ALAS, Doğan UÇAR
 
Cilt 6, Sayı 5-6 (2007) Coğrafi veri seçim işlemi sonuçlarının değerlendirilmesinde hata matrisinin kullanımı Özet   PDF
Bülent ÇETİNKAYA, Gönül TOZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat Çok amaçlı karar verme problemlerine etkileşimli bir yaklaşım Özet   PDF
Bülent BÖLAT, Ahmet KUZUCU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme Özet   PDF
Ayhan MENTEŞ, İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 5 (2010) Çok-cisim integrasyonunda zaman-simetrik, ayrık blok zaman adımlı algoritma Özet   PDF
Murat KAPLAN, Hasan SAYGIN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2007) Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı Özet   PDF
A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN
 
Cilt 10, Sayı 4 (2011) Conta bağlantılı PVC boruların deformasyon davranışının laboratuvar deneyleri ile belirlenmesi Özet   PDF
Müge BALKAYA, Ahmet SAĞLAMER, Ian D. MOORE
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Conta ve flanş bölgesinin buzdolabı enerji verimine etkisinin incelenmesi Özet   PDF
F. Alper SOYSAL, Feridun ÖZGÜÇ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003) Coulomb gerilme etkileşimleri ve 1999 Marmara depremleri Özet   PDF
Ziyadin ÇAKIR, Aykut BARKA, Serdar AKYÜZ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran Çözünmüş oksijen değişiminin Yapay Sinir Ağları ile belirlenmesi: Kızılırmak Nehri örneği Özet   PDF
Oktay ÖZKAN, Cumali KINACI, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003) CT, MR kesitleri ve dijital görüntüler kullanılarak tümörlerin belirlenmesi Özet   PDF
Sedat DOĞAN, M. Orhan ALTAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003) Dağardı güneyi (Kütahya) ofiyoliti' nin jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri Özet   PDF
Gürkan BACAK, Bektaş UZ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Dağınık kontrol sistemleri için bir ağ tasarımı Özet   PDF
Gökay K. HURMALI, Turgut B. KARYOT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Dağıtılmış nesneye dayalı sistemler için dağıtılmış bileşik nesne modeli Özet   PDF
Güray YILMAZ, Nadia ERDOĞAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) Dağıtım sistemlerinde kamçı etkisinin dinamik simülasyon ile analizi Özet   PDF
Burak KANDEMİR, M. Nahit SERARSLAN
 
Toplam 621 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-167X