Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009) Dairesel düşey kurbların kesin hesabı Özet   PDF
Mehmet Zeki COŞKUN, Orhan BAYKAL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Dalgacık dönüşüm tekniği kullanılarak hidrolojik akım serilerinin modellenmesi Özet   PDF
Murat KÜÇÜK, Necati AĞIRALİOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 4 (2008) Dar su yollarında manuel kumanda ile seyir yapan gemilerin konumunun yapay sinir ağı kullanılarak öngörülmesi Özet   PDF
Uğur ŞİMŞİR, Şeniz ERTUĞRUL
 
Cilt 5, Sayı 5 (2006) Değerlendirme sistemleri için melez uzman sistem yaklaşımı Özet   PDF
Veysi ÖZTÜRK, A. Coşkun SÖNMEZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Değişen hücre yönlü kapalı formülasyon yöntemi Özet   PDF
Ali Ruhşen ÇETE, Adil YÜKSELEN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Demir grubu alaşımların anormal kaplama davranışına genel bir bakış Özet   PDF
Behiye YÜKSEL, Ali Fuat ÇAKIR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi Özet   PDF
Hakan GÜLER, Güngör EVREN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan Demiryolu köprülerinin sistem güvenilirlik indislerinin belirlenmesi Özet   PDF
Varol AKAR, Erdoğan UZGİDER
 
Cilt 5, Sayı 4 (2006) Dempster-Shafer algoritmasının kullanımı ile sınıflandırma algoritmalarının birleştirilmesi Özet   PDF
Hüseyin AYGÜN, Eşref ADALI
 
Cilt 3, Sayı 6 (2004) Deney tasarımı yöntemi ile matkap uçlarında performans optimizasyonu Özet   PDF
Metin SAVAŞKAN, Yılmaz TAPTIK, Mustafa ÜRGEN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Deprem etkisi altındaki simetrik ve asimetrik yapıların, lineer olmayan tepkilerine dolgu duvarlarının katkısı Özet   PDF
Deniz GÜNEY, M. Hasan BODUROĞLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) Deprem hasarı gören binaların hasar tespitinde bulanık mantık yaklaşımı Özet   PDF
Mahmut KÖMÜR, Melike ALTAN
 
Cilt 2, Sayı 5 (2003) Depreme ilişkin olağan dışı sinyal değişiminin YSA ile saptanması Özet   PDF
Mehmet Siraç ÖZERDEM, A.Coşkun SÖNMEZ
 
Cilt 4, Sayı 6 (2005) Deri endüstrisi atıksuları için substrat depolama kavramı ve modelleme uygulamaları Özet   PDF
Gülseda DİZDAROĞLU RİŞVANOĞLU, Özlem KARAHAN, Emine UBAY ÇOKGÖR, Mark C. M. Van LOOSDRECHT, Derin ORHON
 
Cilt 7, Sayı 3 (2008) Derin suda düşey asılı duran bir boru hattının dinamik analizi Özet   PDF
İsmail YALÇIN, L. Macit SÜKAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran Dielektrik kamadan kırınım problemlerinde yeni bir yöntem Özet   PDF
Levent ERDOĞAN, İnci AKKAYA
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Dielektrik silindir içerisine gömülü keyfi şekilli bir empedans silindirine ilişkin ters saçılma problemi Özet   PDF
Fatih YAMAN, Ali YAPAR, Rainer KRESS
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Dielektrik yüklü metalik dalga kılavuzları için ters saçılma uygulamaları Özet   PDF
Serkan ŞİMŞEK, Ercan TOPUZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat Dijital fotogrametride yapısal görüntü eşleştirme Özet   PDF
Taner ÜSTÜNTAŞ, Oğuz MÜFTÜOĞLU, Zekai ŞEN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Dikiş performansının optimizasyonu için on-line ölçme sisteminin kurulması Özet   PDF
Türkan BAYRAKTAR, Fatma KALAOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 5 (2008) Dilli örme iğnelerindeki aşınmaların SEM stereoskopi yöntemiyle incelenmesi Özet   PDF
Dilek ÇUKUL, Cevza CANDAN, Servet TURAN
 
Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004) Dinamik dalgacık ağların yük frekans denetimine uygulanması Özet   PDF
A.Serdar YILMAZ, Yusuf OYSAL, Etem KÖKLÜKAYA
 
Cilt 3, Sayı 6 (2004) Dinamik durum geribeslemesi ile ayrık H? model eşleme problemi Özet   PDF
Murat AKIN, Leyla GÖREN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri Özet   PDF
Numan ELMAS, Fikret SUNER
 
Cilt 2, Sayı 3 (2003) Dış hesap sıcaklıkları ve ülke ekonomisine etkileri Özet   PDF
Kemal Gani BAYRAKTAR, Alpin Kemal DAĞSÖZ, Abdurrahman KILIÇ
 
Toplam 621 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-167X