Cilt 9, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Stereolitografideki fotopolimerizasyon sürecinin matematiksel modellenmesi ve simulasyonu PDF
Gökçen Alev ALTUN-ÇİFTÇİOĞLU, Ayşegül ERSOY-MERİÇBOYU
Rotor-pala sistemlerinde mil burulma-pala eğilme bağlaşık titreşimleri PDF
Gökhan BULUT, Özgür TURHAN
Mikro ayna dizinli (DMD) 3 boyutlu yüzey ölçme sisteminin geliştirilmesi PDF
Karun Alper TİFTİKCİ, A. Talha DİNİBÜTÜN
Bünyesinde su bulunan sıkıştırılmış kar kürelerde ısı transferinin incelenmesi PDF
Zafer GEMİCİ, A. Nilüfer EĞRİCAN
Hibrid elektrikli araçların modellenmesi ve kural tabanlı kontrolü PDF
Ali BOYALI, Levent GÜVENÇ
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi şarj dağılımının deneysel incelenmesi PDF
Bekir ÖZYURT, A. Nilüfer EĞRİCAN
Fonksiyonel derecelendirilmiş ve çok katmanlı kompozit malzemelerde dalga yayılması PDF
Hüseyin Gökmen AKSOY, Erol ŞENOCAK
Demir grubu alaşımların anormal kaplama davranışına genel bir bakış PDF
Behiye YÜKSEL, Ali Fuat ÇAKIR
MoN-Ag nanokompozit kaplamaların tribolojik özellikleri PDF
Kadri Vefa EZİRMİK, Mustafa ÜRGEN
Mikrokapsül uygulanmış kumaşı Chitosan ile kaplamanın mikrokapsüllerin yıkama dayanımı üzerine etkileri PDF
Temel ERİKCİ, Fatma KALAOĞLU
Sıcak şekillendirilmiş ZrO2 seramiklerde bağlayıcı giderme ve karakterizasyon PDF
Tahsin BOYRAZ, Okan ADDEMİR
Porozite yapıcıların La-BaTiO3 seramiklerde mikroyapıya etkisi PDF
Burcu ERTUĞ, Okan ADDEMİR
Ti6Al7Nb alaşımının yorulma davranışı PDF
Mehmet CİNGİ, Hüseyin ÇİMENOĞLU
Matematik modelleme yardımıyla taşıt tasarımının analizi ve optimizasyonu PDF
Ali GÖKŞENLİ, Ali G. GÖKTAN
Kolemanitten yeni bir yöntemle borik asit üretim prosesinin geliştirilmesi PDF
Burcu KUŞKAY ÇELİKOYAN, A. Nusret BULUTCU

MAKALE

Lider kullanıcı metodunun ürün geliştirme performansına etkisi ve bir uygulama PDF
Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ


ISSN: 1307-167X