Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 6 (2003) % 0.03 Nb ve % 0.05 V'lu bir boru hattı çeliğinde mikroyapı-mekanik özellik ilişkisi Özet   PDF
M. Zeki MAHMUTOĞLU, Hüseyin ÇİMENOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2003) % 60 SiC-Al kompozitlerin aşınma davranışına SiC partikül boyutunun etkisi Özet   PDF
Hayrettin AHLATÇI, Ercan CANDAN, Hüseyin ÇİMENOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 1 Haziran 100 ppm'den küçük ölçüm belirsizliğine sahip 100 kV yüksek doğru gerilim bölücüsü Özet   PDF
Ahmet MEREV, Özcan KALENDERLİ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) 1994-2004 El Hüseyma (Fas) depremleri: Eşlenik faylanmanın SAR interferometrisi ile tayini Özet   PDF
Ahmet M. AKOĞLU, Ziyadin ÇAKIR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) 1998 su yılı için Beyşehir Gölü'nün hidrodinamik modellemesi Özet   PDF
Dilek Eren MERCAN, Sedat KABDAŞLI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009) 1:16.000 ölçekli hava fotoğraflarından SYM üretimi ve doğruluk modellemesi Özet   PDF
Mustafa ERDOĞAN, Gönül TOZ
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) 1:25000 Ölçekli coğrafi veri tabanı tasarımında topografik detaylar arasındaki topolojik ilişkilerin tanımlanması Özet   PDF
Birol GÜNGÖR, Sıtkı KÜLÜR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 1 şubat 3 boyutlu uzayda kaynak konumlandırması için en büyük olabilirlik yaklaşımı Özet   PDF
Nihat KABAOĞLU, Selçuk PAKER, Hakan Ali ÇIRPAN
 
Cilt 7, Sayı 4 (2008) 6 Serbestlik dereceli 6-3, özel yapı 6-3 ve 6-4 paralel mekanizmaların genişletilmiş çalışma uzayı analizi Özet   PDF
Hüseyin ALP, İbrahim ÖZKOL
 
Cilt 9, Sayı 5 (2010) AC asenkron motorun model tabanlı kontrolü Özet   PDF
Remzi ARTAR, Şeniz ERTUĞRUL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) Açık işletmelerde optimum ekipman seçimi Özet   PDF
Cengiz KIRMANLI, Selamet G. ERÇELEBİ
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) Acil durum servislerinin yer seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve CBS entegrasyonu Özet   PDF
Turan ERDEN, Mehmet Zeki COŞKUN
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) Adapazarı zeminlerinin dinamik davranış özellikleri Özet   PDF
Zülküf KAYA, Ayfer ERKEN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin yüzey özelliğinin borlama ile geliştirilmesi Özet   PDF
Gökhan BAŞMAN, M. Kelami ŞEŞEN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan Akademik performans değerlendirmesi için bir bulanık model Özet   PDF
Dilek KAPTANOĞLU, Ahmet Fahri ÖZOK
 
Cilt 5, Sayı 5 (2006) Akarsu deltaları oluşumunun matematik modellenmesi Özet   PDF
Ali AYTEK, Necati AĞIRALİOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 Nisan Akış tipi çizelgeleme problemi için KKE parametre eniyileme Özet   PDF
Betül YAĞMAHAN, Mehmet Mutlu YENİSEY
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003) Akışkanla dolu yarıçapı değişken elastik tüplerde zayıf nonlineer dalgalar Özet   PDF
İlkay BAKIRTAŞ, Hilmi DEMİRAY
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Aktif çamur sistemlerinde oksijen gereksiniminin biyokimyasal esasları ve modellenmesi Özet   PDF
Derin ORHON, Özlem KARAHAN-GÜL, Nazik ARTAN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2011) Aktif görünüm modeline dayalı gürbüz yüz hizalama Özet   PDF
Fatih KAHRAMAN, Binnur KURT, Muhittin GÖKMEN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Alabalık yağından çoklu doymamış yağ asitleri eldesi: Tepki yüzey metodolojisi ile optimizasyonu Özet   PDF
Leyla KENT, Güldem ÜSTÜN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2006) Alaşımlı dökme demir kalıp malzemelerinin cam ambalaj üretimindeki davranışı Özet   PDF
C. Fahir ARISOY, M. Kelami ŞEŞEN
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) Alternatif bir ergitici olarak mikrogranitin sırlı porselen karo bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması Özet   PDF
Kağan KAYACI, Mustafa ERDOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2006) Alternatif kanal kaplama sistemlerinin tasarımı ve faydaları Özet   PDF
Muhammad RİAZ, Zekai ŞEN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2005) Alum çamurlarının ikili şartlandırılması Özet   PDF
Elif YILMAZ KOCAKULAK, Lütfi AKÇA
 
Toplam 621 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-167X