Cilt 8, Sayı 6 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Bitümlü karışımların gerilme-şekil değiştirme davranışı PDF
Altan ÇETİN, Emine AĞAR
Kurak bölge aylık yağışlarının Markov zinciri eklenmiş koşullu ileri beslemeli geri yayılım yapay sinir ağları ile tahmini PDF
Ahmad DAHAMSHEH, Hafzullah AKSOY
Küresel olmayan malzemelerin akışkanlaşma sırasındaki davranışlarının incelenmesi PDF
Elif SOYER, Hasan Z. SARIKAYA, Ömer AKGİRAY
Atık boyutunun ve karakterizasyonunun havalandırmalı bioreaktörlerde atık stabilizasyonuna etkisi PDF
Esra TINMAZ, İbrahim DEMİR
Sürtünmeli sarkaç mesnetli düşey silindirik sıvı depolarının deprem yükleri altındaki davranışı PDF
Gökhan YAZICI, Feridun ÇILI
Bölme duvarının ve bölme duvar güçlendirilmesinin çerçeve davranışına etkisi PDF
Hidayet ÖZDEMİR, İlhan EREN
Düşük dayanımlı betona sahip betonarme elemanların güçlendirilmesi için HPFRCC PDF
İdris BEDİRHANOĞLU, Alper İLKİ
Marmara Denizi'nde tsunami modellemesi PDF
İsmail KILINÇ, H. Kerem CIĞIZOĞLU, Abdul HAYIR
Çelik lif donatılı betonların performans sınıflarının belirlenmesi PDF
Muhsin YALÇIN, Canan TAŞDEMİR, Mehmet Ali TAŞDEMİR
Ova ve vadi kenarlarının zemin büyütmesine etkisi: Bir ve iki boyutlu davranış PDF
M. Emre HAŞAL, Recep İYİSAN
Havaalanlarının performans analizinde bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı PDF
Meriç Hatice GÖKDALAY, Güngör EVREN
Farklı alüminli çimento ve polivinil alkol-asetat ile üretilen MDF çimentoların özelliklerinin incelenmesi PDF
Özgür EKİNCİOĞLU, M. Hulusi ÖZKUL, Leslie J. STRUBLE
Bitümlü sıcak karışımlarda tekerlek izi oluşumunu etkileyen faktörler ve azaltmaya yönelik öneriler PDF
Sabit KUTLUHAN, Emine AĞAR
Oluşturulan bir bulanık-YSA metodunun iklim bölgelerinin belirlenmesinde kullanılması ve performansının test edilmesi PDF
Sinan ŞAHİN, H. Kerem CIĞIZOĞLU
Mineral katkılı betonlarda bileşimin basınç dayanımı ve geçirimliliğe etkisi PDF
Ünal Anıl DOĞAN, M. Hulusi ÖZKUL
Düşey yüzlü kıyı yapılarının dalgalar altındaki performansının arttırılması PDF
Veysel Şadan Özgür KIRCA, Mehmet Sedat KABDAŞLI


ISSN: 1307-167X