İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Birinci mertebe genel denklik denklemlerinin eşdeğerlik dönüşümleri

Saadet Seher ÖZER, Erdoğan ŞUHUBİ

Özet


Verilmiş bir diferansiyel denklemler grubu keyfi fonksiyonlar,  parametreler içeriyorsa, elimizde aynı yapıda denklemler grubunun ailesi var demektir. Eşdeğerlik grupları, verilen  denklem ailesini değişmez bırakan dönüşümlerin grubu olarak tanımlanır. Simetri dönüşümleri diferansiyel denklemlerin bir çözümünü başka çözümlere götürürken, eşdeğerlik dönüşümleri ailenin bir üyesini diğer üyesine götürür ve denklemler grubunun bir çözümünü aynı ailenin başka grubunun çözümüne dönüştürür. Çalışmada birinci mertebe genel denklik denklemleri sisteminin eşdeğerlik dönüşümleri izovektör yöntemi ile incelenmiştir. Klasik sürekli fiziğin bir çok denklemi bu grupta  ifade edilebildiğinden, sonuçları geniş uygulama alanına sahiptir. Eşdeğerlik dönüşümlerinin belirleyici denklemleri elde edildikten sonra açık çözümleri belirlenmiş, genel şema elektromagnetizmanın Maxwell denklemlerine uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eşdeğerlik dönüşümleri, denklik denklemleri, izovektör yöntemi.


Tam Metin: PDF