Cilt 9, Sayı 6 (2010)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

İstanbul atmosferinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon konsantrasyonunun belirlenmesi PDF
Asude HANEDAR, Kadir ALP
Türkiye Otoyol Ağı için üstyapı performans tahmin modellerinin geliştirilmesi PDF
Ahmet Taner HERGÜNER, Emine AĞAR
1:25000 Ölçekli coğrafi veri tabanı tasarımında topografik detaylar arasındaki topolojik ilişkilerin tanımlanması PDF
Birol GÜNGÖR, Sıtkı KÜLÜR
Katı atık yönetiminde ekonomik araçların kullanımı ve çevre temizlik vergisi PDF
Ercan ÇİTİL, Cumali KINACI, Özgür KAYALICA
İMKB endeks tahmin sistemi geliştirmede finansal parametrelerin seçimi PDF
Feyzi HAZNEDAROĞLU, Oktay TAŞ
SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi PDF
Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV
Kuzey Anadolu Fayı'nın orta bölümündeki güncel tektonik aktivitenin belirlenmesi PDF
Hakan YAVAŞOĞLU, Ergin TARI
Tıkanıklık fiyatlandırmasının İstanbul için uygunluğunun araştırılması: Eminönü fiyatlandırma modeli PDF
Hüseyin Onur TEZCAN, Nadir YAYLA
Asfaltlarda bitümle birlikte granüler sülfür kullanımının stabiliteye etkisi PDF
Mehmet Tahir DENİZ, Abdullah H. LAV
Betonarme çerçevelerin güçlendirilmesinde özel bir püskürtme beton panel uygulaması PDF
Pınar TEYMÜR, Sumru PALA, Ercan YÜKSEL
İnce taneli kuma sahip sahillerde sahil drenajının erozyona etkisinin deneysel olarak incelenmesi PDF
Şenol DÜNDAR, M. Sedat KABDAŞLI
Sürtünme sönümlü elemanlı betonarme sistemlerin sismik performansı PDF
Semra ŞİRİN, Hasan BODUROĞLU
Alüminyum ve çelik elemanların öngerilmeli yüksek mukavemetli bulonlar ile birleşimi PDF
S. Gökhan KARAMAN, Reha ARTAN
Acil durum servislerinin yer seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve CBS entegrasyonu PDF
Turan ERDEN, Mehmet Zeki COŞKUN
Bulanık mantık yöntemiyle dalgakıranlar üzerindeki maksimum tırmanmanın belirlenmesi PDF
Tarkan ERDİK, M. Emin SAVCI
Balastsız hattın dinamik titreşim analizi PDF
Veysel ARLI, Zübeyde ÖZTÜRK

MAKALE

Etriyesiz betonarme kirişlerin CFRP levhalarla kesmeye karşı güçlendirilmesi PDF
Gökhan ŞAKAR, Ömer Zafer ALKU


ISSN: 1307-167X