İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 2 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bant geçiren filtre yapılı CSSDA?nın analizi, tasarımı ve performansı

Metin YAZGI, Ali TOKER

Özet


Bu çalışmada, kaskatlanmış tek hücreli dağılmış parametreli kuvvetlendiricilerin (CSSDA) yapay hatlarının gerçekleştirilmesi için bant geçiren filtre yapısı önerilmekte ve bant geçiren filtre yapılı CSSDA’ların temel analiz ve tasarımı verilmektedir. CSSDA’nın alt frekans bölgesinin bir kısmı kutuplama elemanları sebebiyle kullanılamaz. Yapay hatların bant geçiren filtre (BP) yapılı tasarlanması durumunda kullanılamayan frekans bölgesi kazanç-frekans bandına katılabilir. Bundan dolayı BP yapılı CSSDA’lardan LP yapılı CSSDA’lara göre daha geniş bir bant elde edilebilir. CSSDA’nın kazancı arahat sonlandırma empedanslarının (Z0int) değerleri arttırılarak band genişliği azaltılmaksızın yükseltilebilir. Bu çalışmada maksimum Z0int değerinin belirlenmesi için grafiksel bir yöntem tanıtılmaktadır. Simülasyon sonuçları BP yapılı CSSDA’ların avantajını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dağılmış parametreli kuvvetlendiriciler, bant geçiren filtre, kazanç, grup gecikmesi.

 


Tam Metin: PDF