İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bilişim Teknolojisi yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik uygun yöntemin seçilmesi modeli ? ERP yazılımı seçimi uygulaması

M. Berna BEŞKESE, Mehmet TANYAŞ

Özet


Bilişim Teknolojisi (BT) yatırımlarının fayda ve maliyetlerinin büyük bir kısmı, kolayca sayısallaştırılamamaktadır. Bu yüzden sadece finansal tekniklerle değerlendirildiklerinde, pek çok finansal olmayan fayda ve maliyetlerin hesaba katılmamış olması nedeniyle, sonuçlar, işletme yetkililerinin doğru kararlar almasına yardımcı olamaz. Bu çalışmada, işletmenin yapısına, istek ve önceliklerine, ve yatırımın türüne göre kullanılabilecek en uygun değerlendirme yönteminin seçilmesi için bir model önerilmektedir. Literatür taraması sonunda se beskese@itu.edu.tr çilen 45 farklı BT değerlendirme yöntemi detaylı olarak incelenmiştir. İşletmenin yapısını, isteklerini ve yatırımın türünü gösteren kriterler belirlenmiştir. Yöntemlerin, bu kriterlerin hangi düzeyinde kullanılabileceği, model önerisiyle sunulmuştur. Modelin uygulanacağı işletmenin, kriterler hakkında verdiği bilgiler değerlendirmeye alınarak uygun yöntem listesi hazırlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojisi yatırımları, yöntem seçme, yatırım değerlendirme yöntemleri, kurumsal kaynak planlaması (ERP), anket çalışması.

 


Tam Metin: PDF