İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bazı doğal antimikrobiyal bileşiklerin S. enteritidis, E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes üzerine etkinliğinin taze tavuk eti sisteminde incelenmesi

Harika ÇANKAYA, Necla ARAN, Gürbüz GÜNEŞ

Özet


Bu çalışmada doğal antimikrobiyal maddeler (greyfurt çekirdek ekstraktı: GFSE, nisin ) ve modifiye atmosfer paketleme yöntemi kullanarak tavuk kıyması ve formulasyonlarında (GFSE, NaCl ve sarımsak tozu ilavesi) bulunması/çoğalması muhtemel patojen bakterilerin (S. enteritidis, E. coli O157:H7, L. monocytogenes 4b) 4ºC ve 10ºC’de kontrolü amaçlanmıştır. Antimikrobiyal maddelerin etkinliği ilk aşamada in-vitro test edilmiştir. Tryptic Soy Broth’da (TSB) nisin (+ 20 mM EDTA) S. enteritidis ve E. coli O157:H7 üzerinde önemli etki göstermemiştir. Öte yandan nisin (pH: 3.44-5.22, 73-500 ppm’de) tek başına L. monocytogenes üzerinde kuvvetli bakterisit etkilidir. Greyfurt çekirdek ekstraktı (GFSE) (60-300 ppm) TSB’de tüm patojenlere bakterisittir. GFSE (3000 ve 6000 ppm) ilavesi ile modifiye (%70 CO2 + % 30 N2) ve aerobik (%21 O2 + %79 N2) paketlenen tavuk kıymasının 10ºC’ de 6 gün depolanmasında S. enteritidis ve E. coli O157:H7’ nin gelişimi üzerinde GFSE, süre ve paket tipi önemlidir (p<0.05). Formulasyonlarda (6000 ppm GFSE’ nin NaCl ve/veya sarımsak ile bileşimleri) 10ºC’lik depolamada patojen bakterilerin gelişiminin önlenmesinde, S. enteritidis ve E. coli için GFSE, NaCl ve paket tipi, L. monocytogenes için ise bunlara ilaveten sarımsak önemli (p<0.05) etkide bulunmuştur. Soğuk depolamada(4ºC) GFSE ve MAP kullanımı ile S. enteritidis ve E. coli kontrolünde, MAP’ın ilave katkısı belirlenmemiştir. Nisinin (250 ppm) tavuk kıymasında MAP ile kombinasyonu soğuk depolamada L. monocytogenes’in kontrolünü sağlamış, 6 gün sonunda kontrol-aerobik örneklere göre bakteri sayısını 2,5 log10 düşürmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria, greyfurt çekirdek ekstraktı, nisin, tavuk eti, MAP.


Tam Metin: PDF