İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Banka performans değerlendirmede analitik hiyerarşi süreç yaklaşımı

Yıldız Esra ALBAYRAK, Haluk ERKUT

Özet


Çalışmanın. amacı hizmet sistemlerinde finansal ve finansal olmayan ölçütlerin bir arada kullanıldığı çok amaçlı bir performans değerlendirme modeli kurarak, bir hizmet sistemi olan banka işletmesinin performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir model geliştirmektir. Bu amaçla Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi prensiplerine göre oluşturulan ve Analitik Hiyerarşi Performans Modeli (AHPM) olarak adlandırılan ve yapısında karlılık ve risk kriterleri ile hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi performans kriterlerinin birlikte kullanılmasına olanak tanıyan bir model önerilmiştir. Çalışmada, banka sektöründe, sadece finansal ölçütlerle yapılan performans değerlendirme çalışmalarının, sosyal kriterler göz önüne alınmadan sadece ekonomik ölçütlerle yapılmasının yanlış ve eksik sonuçlar vereceği kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hizmet sistemleri, Banka performans değerlendirme, Analitik Hiyerarşi Performans Modeli.


Tam Metin: PDF