İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 4 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bir dağıtım ağında stokastik stok yönetimi modelinin oluşturulması ve doğrulanması

Dilay ÇELEBİ, Demet BAYRAKTAR

Özet


Bu çalışmanın amacı, bir dağıtım ağı için çok dönemli sipariş büyüklüğü belirleme problemi için bir stok yönetim modeli oluşturulması ve oluşturulan bu modelin benzetim ile doğrulanmasıdır. Çalışmada, merkezi bir depo ve N adet bayi ile çalışan iki aşamalı bir dağıtım ağında tüm yönetimin tek bir merkezden gerçekleştirildiği bir stokastik stok yönetim sistemi ele alınmıştır. Bayiler malları doğrudan ve yalnızca bir dağıtıcıdan karşılarken, dağıtıcı stoklarını dış bir tedarikçiden yenilemektedir. Ulaştırma kaynakları kısıtlardan dolayı tüm üyelerin dönemsel stok takibi yaptığı ve planlama süresinin tüm üyeler için aynı olduğu kabul edilmiştir. Stok bulundurma maliyetleri zamana bağlı olarak hesaplanmaktadır. Karşılanamayan tüm talepler daha sonra karşılanmak üzere bir bekleme listesine alınmakta ve hem zamana, hem de karşılanamayan talep sayısına bağlı olarak maliyetlendirilmektedir. Bayilerde ve depoda bulundurulan stok miktarı bir üst sınır seviyesi ile kısıtlanmıştır. Bayiler aynı maliyet yapılarına ve stok yenilenme dönemlerine sahiptirler fakat farklı talep ve maliyet parametrelerine bağlı olarak benzer olmadıkları düşünülmüştür. Varsayılan bu sistemin modellenmesi, sistemin bayi, dağıtıcı ve ulaştırma olarak belirlenen üç ayrı bileşeninin önce ayrı olarak ele alınması ve ardından ortak kısıtlar ve değişkenler aracılığıyla merkezi sistem için bütünleştirilmesi yoluyla yapılmıştır. Daha sonra geliştirilen bu modelin doğruluğu deneylerle gösterilmiş ve sunulan modelin varsayımların önerdiği sistem için geçerliliği kesikli benzetim kullanılarak incelenmiştir. İstatistiki testler modelin varsayılan sistemi yansıtma başarımının yüksek olduğu ve varsayılan sistemin iyileştirilmesi için kullanılabileceğini göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Stok yönetimi, dağıtım ağı, kesikli benzetim.

Tam Metin: PDF