İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 2 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bilişim teknolojilerinin çalışma yaşam kalitesi üzerine etkisi

Devrim YÜCEL, Haluk ERKUT

Özet


Analitik Hiyerarşi Sürecine uygun bir modelle bilişim teknolojilerinin yönetim kalitesi parametreleri üzerinden çalışma yaşam kalitesini nasıl etkilediği incelenmektedir. Uygulama 3 noktada odaklanmaktadır: (1) Bilişim teknolojilerinin çalışma yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin analizi, (2) Çalışma yaşam kalitesi kriterlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin analizi, (3) Çalışma yaşam kalitesi kriterlerinin kurumsal parametrelerle bağlantısının analizi. Araştırma göstermiştir ki; bankaların her birinin farklı çalışma yaşam kalitesi boyutu bilişim teknolojilerinden etkilenmektedir. Aynı çalışma yaşam kalitesi boyutunu seçen bankalar arasında ise kurumsal parametreler açısından bir benzerlik görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma yaşam kalitesi, bilişim teknolojisi, Analitik Hiyerarşi Süreci, yönetim kalitesi.


Tam Metin: PDF