İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 5 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bir hücresel üretim ortamında, üretim planlama ve kontrol sistemlerinin benzetim analizi

Affan NOMAK, M. Bülent DURMUŞOĞLU

Özet


Bu çalışmada, gerçek bir GT üretim sisteminde, mevcut makine yerleşim düzeninde yapılan iyileştirme çabaları sonrası, hücre yönetimi için bir metodoloji önerilmiş ve beş farklı senaryo yapılandırılmıştır. Ele alınan senaryolarda, itme bazlı geleneksel üretim yönetim yaklaşımı yanı sıra, Kanban ve CONWIP bazlı çekme sistemlerine yönelik benzetim modelleri kurulmuş ve planlama aşamasında “Yük Bazlı Sipariş Yönetimi”nin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tanımlanan performans ölçütleri doğrultusunda karşılaştırılarak yorumlanmış ve önerilen metodolojinin başarısı tartışılmıştır. Senaryoları değerlendirmede, imalat temin süresi, çevrim süresi, makine kullanım oranı, proses içi stok seviyesi ve siparişlerin zamanında teslim yüzdeleri gibi ölçütler göz önünde bulundurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hücre yönetimi, itme-çekme sistemleri, iş yükü bazlı imalat kontrolü, Kanban-CONWIP.


Tam Metin: PDF