İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bileşen serpiştirmeli seçimli kodlamalı işbirliği

Özgür ORUÇ, Ümit AYGÖLÜ

Özet


Çeşitleme teknikleri telsiz iletişim sistemlerinin sönümlemeli kanallardaki hata başarımlarını arttırabilmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada telsiz iletişim sistemlerinde modülasyon çeşitlemesi ve işbirlikli çeşitleme yöntemlerini, her iki yöntemin sisteme sağladığı kazançlardan da kayıp vermeden birlikte kullanabilen yeni kodlamalı işbirlikli yapıların tasarlanması amaçlanmıştır. İletim ve/veya alım için tek antene sahip iki kullanıcılı telsiz iletişim sistemleri için klasik işbirlikli iletişim yöntemlerinden daha yüksek çeşitleme ve kodlama kazançları sağlayan bileşen serpiştirmeli seçimli kodlamalı işbirliği yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntem için kullanıcılarda ve hedef alıcıda işbirliği durumuna bağlı olarak verilen kararlar için çiftsel hata olasılığı üst sınırları analitik olarak elde edilmiştir. Ulaşılan çiftsel hata olasılığı üst sınır ifadelerinden önerilen işbirlikli sistemler için kullanıcılarda ve hedef alıcıda hata başarımını eniyileyecek kod tasarım ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütlere dayanarak bilgisayar destekli kafes kod arama yöntemleri ile 4PSK modülasyonu için 1/2 kodlama oranına ve %50 işbirliği oranına sahip 4, 8 ve 16-durumlu yeni işbirlikli kafes kodlar tasarlanmıştır. Yeni kodların hata başarımları incelenerek kod tasarım ölçütlerinin değerlendirmesi yapılmış, yeni kodlarla eşdeğer özelliklere sahip literatürde bilinen en iyi uzay-zaman kafes kodların önerilen bileşen serpiştirmeli seçimli kodlamalı işbirlikli sistemlerde başarımları incelenerek yeni kodların üstünlükleri ortaya konmuştur. Ek olarak, önerilen işbirlikli sistem için bit hata olasılığının üst sınırı aktarım işlevleri yardımıyla çiftsel hata olasılık ifadelerinden elde edilmiş, benzetim sonuçlarıyla tutarlığı gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Telsiz iletişim, işbirlikli çeşitleme, bileşen serpiştirme, kafes kodlar.


Tam Metin: PDF