Cilt 8, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile dizel motorlarında emisyon oluşumu ve azaltılmasının modellenmesi PDF
Alper T. ÇALIK, A. Metin ERGENEMAN, Valeri I. GOLOVITCHEV
Polietilen destekli AA 7075 T651 levhalarda katman sıralamasının balistik dayanıma etkisi PDF
Evren ÖZŞAHİN, Süleyman TOLUN
Viskoelastik damar dokusunda malzeme parametrelerinin deneysel tahmini PDF
Emin SÜNBÜLOĞLU, Tuncer TOPRAK
Zorlama etkisi altındaki yalpa hareketinin çekirdek güvenli bölgeleri PDF
Erdem ÜÇER, A. Yücel ODABAŞI
Termoakustik soğutucu analizi PDF
İbrahim GİRGİN, A. Feridun ÖZGÜÇ
Poliamid 6'nın aşınmasında karşı yüzey pürüzlülüğünün etkisi PDF
Murat AKSULU, Mehmet PALABIYIK
Zamana bağlı boru akışındaki ısı geçişinin sayısal olarak incelenmesi PDF
Markos ÇAĞAN, Doğan GÜNEŞ, Ali Cemal BENİM
Katı yakıtlı roket motorlarında daimi olmayan akışların ikili zaman adımlaması yöntemi ile sayısal benzetimi PDF
Murat UYGUN, Kadir KIRKKÖPRÜ
Makaralı bükme işleminde ince sacların kenar dalgalanma kusurunun deneysel incelenmesi PDF
Osman Eldar DÖNMEZ, Hikmet KOCABAŞ
Havalandırmanın çoklu-split bir iklimlendirme sisteminin performansına etkisi PDF
Tolga Nurettin AYNUR, Nilüfer EĞRİCAN

MAKALE

Bir uçağın yatış açısı kontrolü için farklı tip denetleyici karşılaştırmaları PDF
Emre KIYAK
Sayısal bir yöntem ile podlu pervane analizi PDF
Şakir BAL, Mesut GÜNER


ISSN: 1307-167X