İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Basınçsız sinterlenmiş silisyum karbürde içyapının kırılma tokluğuna etkisi

İsmail YILDIRIM, Alaeddin ARPACI

Özet


Bu çalışmada, farklı  içerikte SiC karışımlar hazırlanmış, tek yönlü ve soğuk izostatik presleme tekniği ile preslenmişlerdir. Şekillendirilen numunelerin yaş yoğunlukları tespit edilmiş, piroliz işlemi silisyum karbür numunelerde sinterleme  öncesi  ara  işlem  olarak  kullanılmıştır.  Numuneler,  katı - katı ve katı - sıvı difüzyonu tekniği ile açık atmosfer ve argon gaz atmosferinde farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlenerek üretilmişlerdir. Elde edilen numunelerin sinterleme sonrasında sahip oldukları, porozite, yoğunluk, sinterleme küçülmesi, sertlik ve kırılma tokluğu ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçların literatürde verilen değerlerle uyum içinde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Silisyum karbür (SiC), sinterleme, yaş yoğunluk, yoğunluk, küçülme, kırılma tokluğu.


Tam Metin: PDF