İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Değişen hücre yönlü kapalı formülasyon yöntemi

Ali Ruhşen ÇETE, Adil YÜKSELEN

Özet


Bu çalışmada, “Değişen Ardışık Hücre Yönlü Kapalı Formülasyon – DAHYKF” adlı kismi dşferansiyel denklem çözen yeni bir sayısal yöntem geliştirilmiştir. Yöntemde “Değişen Yönlü Kapalı Formülasyon – DYKF (Alternating Direction Implicit - ADI) yöntemindeki değişen yönler kavramınından ilham alınmıştır. Fakat yeni yöntemdeki değişen yön DYKF ’de olduğu gibi eğrisel koordinat değil, “Ardışık Hücre Yönleri”dir. Ardışık Hücre Yönleri dörtgen elemanların karşılıklı kenarlarını takip ederek oluşan ardışık yönlerdir. DAHYKF yöntemi ile daire etrafındaki sıkıştırılamaz potansiyel akım elde edilen sonuçlar analitik çözümlerle, klasik DYKF yöntemi sonuçlarıyla ve Runge-Kutta zaman integrasyonu kullanan bir Sonlu Hacimler yöntemi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar yöntemin yapısal ve yapısal olmayan çözüm ağlarında aynı yüksek performansı gösterdiği ve bunun yanında kullanımının kolay olduğunu göstermiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler: Sonlu farklar metodu, sonlu hacimler metodu, değişen yönlü kapalı formülasyon yöntemi, değişen ardışık hücre yönlü kapalı formülasyon yöntemi.


Tam Metin: PDF