İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Demiryolu köprülerinin sistem güvenilirlik indislerinin belirlenmesi

Varol AKAR, Erdoğan UZGİDER

Özet


Yapılan çalışmada, Güvenilirlik Teorisinin esasları ve bir sonlu elemanlar metodu kullanılarak demiryolu köprülerinin servis yükleri altında güvenilirlik indislerini belirleyen pratik ve etkin bir yöntem geliştirilmiştir. Demiryolu servis yüklerinin, olasılık dağılım fonksiyonları ile istatistik parametreleri belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında, geometrik ve malzeme bakımından lineer olmayan etkiler ile düğüm noktalarının yarı rijit davranış özelliklerinin dikkate alındığı bir yapı analiz programı geliştirilmiştir. Bu program yardımıyla mevcut demiryolu hatlarında hizmet veren çelik kafes kirişli bir köprünün modellemesi yapılmış ve köprü üzerindeki bir elektrikli lokomotifin farklı konumları için göçme mekanizmaları ve bu göçme mekanizmalarına ait eleman göçme sıraları belirlenmiştir. Eleman seviyesindeki güvenilirlik indislerinden köprünün sistem güvenilirlik indisi saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik indisi, göçme mekanizması, servis yükleri.

 


Tam Metin: PDF