İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 5 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Depreme ilişkin olağan dışı sinyal değişiminin YSA ile saptanması

Mehmet Siraç ÖZERDEM, A.Coşkun SÖNMEZ

Özet


Kayaç deformasyonu sonucu oluşan piezo-elektrik kökenli elektrik alan ölçüm değerleri içinde deprem öncesi oluştuğu öngörülen özel bir örüntünün varlığı saptanmıştır. Bu çalışmada deprem ile ilişkilendirilebilen bu değişimin saptanması hedeflenmiştir. İlk aşamada, işlenen örüntü boyutunun büyük olması nedeniyle Hebbian tabanlı ilkesel bileşen analizi kullanılarak örüntü boyutu indirgenmiştir. İndirgenen örüntüler ile ağın eğitimi sağlanmıştır. Eğitilen ağın çıkışında, giriş örüntüsünün içeriğine bağlı olarak olağan veya olağan dışı örüntü olduğuna ilişkin sonuç üreten bir düzenek gerçeklenmiştir. Gerçeklenen uygulamalarda, kayaç gerginliği sonucu oluşan elektriksel alanın içinde yer alan deprem haberci örüntüsü yüksek bir olasılıkla saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, örüntü sınıflama, yapay sinir ağları


Tam Metin: PDF