İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dalgacık dönüşüm tekniği kullanılarak hidrolojik akım serilerinin modellenmesi

Murat KÜÇÜK, Necati AĞIRALİOĞLU

Özet


Çalışmada işaret işleme sahasında kullanılan dalgacık dönüşümü tekniği hidrolojik akım serilerinin tahmininde kullanılmıştır. İlk olarak sürekli dalgacık dönüşümü ve global spektrum yardımı ile ölçüm serileri analiz edilmiştir. İki ayrı ölçüm istasyonuna ait akarsu akım serileri ayrık dalgacık dönüşümü uygulanarak bileşenlerine ayrılmıştır. Elde edilen bileşenler geliştirilen regresyon tipi bir model yardımı modellenmiştir. Modelde tahmin eden ve tahmin ettirici değişkenler yerine akım serilerinin ayrık dalgacık dönüşümü bileşenleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar farklı hata kriterleri ile değerlendirilmiştir. Modelleme sonuçlarında bölgenin iklim karakteristiğine uygun bileşenler arasında kurulan modellerin diğer modellere göre bir çok hata kriteri bakımından daha başarılı olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Akarsu akım serilerinin modellenmesi, dalgacık dönüşümü.

 

 

 


Tam Metin: PDF