İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dijital fotogrametride yapısal görüntü eşleştirme

Taner ÜSTÜNTAŞ, Oğuz MÜFTÜOĞLU, Zekai ŞEN

Özet


Görüntü eşleştirme algoritmaları bugüne kadar istatiksel yaklaşımla problemi çözmeye çalışmıştır. Burada yeni bir yaklaşım denenmiş ve uzman sistem tanımlaması yapılmıştır. Bu çalışmada bulanık mantık tabanlı görüntü eşleştirme algoritması önerilmiştir. Yapılan çalışma bulanık mantığın fotogrametrik amaçlı bir uygulamasıdır. Resim ve üzerindeki modeli tanımlayan kontrol noktalarını eşleştirmek için bulanık bir algoritmayla birlikte yazılım geliştirilmiştir. Bulanık mantık algoritması bulunacak hedefin topolojik ve geometrik özelliklerinin uygunluğunu belirlemektedir. Hedefin yaklaşık koordinatları civarında yazılım, tanımlanan hedefi aramakta ve en doğru işaretleme yapılacak yerin kararını vermektedir. Bu metot için resim yaklaşık yöneltme elemanları bilinmesi ve değerlendirilen görüntülerin örtüşmeli olması gerekir. Doğruluk, bilinmeyenlerin doğruluğuna bağlıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, görüntü işleme, yapısal görüntü işleme.


Tam Metin: PDF