İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi

Hakan GÜLER, Güngör EVREN

Özet


Bu çalışmanın ana amacı, demiryolu hat geometrisi bozulmasını modellemek ve elde edilen modeli daha etkin ve verimli bir demiryolu hat bakım-yenileme yönetimi sağlamak için CBS ortamında çalıştırmaktır. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, veri tabanı oluşturmak ve analizler yapmak için CBS ortamına aktarılmıştır. Yaklaşık 180 km uzunluğunda ki demiryolu hattı analiz kesimlerine bölünmüştür. Göz önüne alınan her bir analiz kesimi en küçük temel uzunluğa sahiptir. Her bir temel analiz kesimi için, mümkün olan tüm genel hat verisi sağlanmıştır. Çok değişkenli istatistik analiz yapılarak hat geometrisi parametrelerinin katsayıları tahmin edilmiş ve sonuçlar verimli hat bakım-yenileme yönetimi sağlamak için CBS ortamına aktarılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Analiz kesimi, hat geometrisi, hat geometrisi bozulması, çok değişkenli istatistik analiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri.

 


Tam Metin: PDF