İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dielektrik kamadan kırınım problemlerinde yeni bir yöntem

Levent ERDOĞAN, İnci AKKAYA

Özet


Bu çalışmada, dielektrik kamadan kırınım problemlerine yeni bir yaklaşımla yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bugüne kadar, kırınım problemlerinde kırınım alanını hesaplamada kullanılan köşeden saçılma yaklaşımından farklı olarak, boşluktaki eşdeğer yüzey akımları kullanılmıştır. Teklik teoremi ve Huygens ilkesi çerçevesinde, Stratton’un eşdeğer yüzey akımlarını kullanan yeni yöntemle, dielektrik kama için gölge bölgesinde bulunan tek alan bileşeni olan kırınım alanı ifadeleri semer noktası yaklaşıklığıyla elde edilmiştir. Bu yöntemle, diğer çalışmalarda sonsuz değerler veren gölge bölgesi geçiş sınırı ifadeleri de kesin olarak bulunmuştur. Önerilen yeni yöntem, literatürde rastlanan tek çalışmayla karşılaştırıldığında analitik olarak identik çıkmasının yanısıra, sayısal hesaplamaların daha hızlı olmasıyla, bilgisayar maliyetini düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Saçılma problemi, kırınım, kırınmış alanlar, dielektrik kama, eşdeğer yüzey akımları.

 


Tam Metin: PDF