İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dikiş performansının optimizasyonu için on-line ölçme sisteminin kurulması

Türkan BAYRAKTAR, Fatma KALAOĞLU

Özet


Bu çalışmada, dikim işlemi sırasında dinamik iplik gerginlikleri ve baskı ayağı kuvvetini ölçmek için on-line ölçme ve izleme sistemi geliştirilmiştir. Öncelikle, dikiş makinasında orijinal baskı ayağı çubuğuna gerilmeölçerler yerleştirilmiştir. İğne, üst lüper ve alt lüper ipliklerinin geçtiği orjinal iplik kılavuzları çıkarılarak, yerlerine üzerlerine gerilmeölçerler yapıştırılan yeni parçalar takılmıştır. Daha sonra, dikiş ipliklerinde oluşan gerginlik kuvvetleri hesaplanmıştır. Dikiş iplikleri kılavuzlardan geçerken oluşan sürtünmenin etkisini görmek için, dikiş ipliği giriş ve çıkış kuvvetleri bulunmuştur. Çalışmada, sürtünmenin ve dikiş ipliği özelliklerinin dikiş ipliği gerginlikleri üzerine etkisi incelenmiş ve dikim işlemi sırasında oluşan dikiş hatalarının on-line izleme sistemi ile belirlenmesi sağlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: On-line dikiş ölçme sistemi, dikiş ipliği gerginlikleri, sürtünme, overlok dikiş makinası.

 

 

 

 


Tam Metin: PDF