İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dinamik dalgacık ağların yük frekans denetimine uygulanması

A.Serdar YILMAZ, Yusuf OYSAL, Etem KÖKLÜKAYA

Özet


Frekans kararlılığı açısından iki veya daha fazla sayıda güç bölgesi içeren enterkonnekte güç sistemlerinde, her bir bölgedeki üretim planlı bir güç alışverişini sürdürebilmek için gereklidir. Bu çalışmada içerisinde geri dinamikleri, ortogonal olmayan ana dalgacık aktivasyon fonksiyonları ve iç bağlantı ağırlıkları bulunan bir “Dinamik Dalgacık Ağı’na (DDA)”  dayalı yeni bir uyarlamalı yük frekans denetleyicisi (YFD) tasarımı amaçlanmıştır. Bunun için bir DDA iki bölgeli bir güç sistemi örneğinde bölgeler arasına bağlanmıştır. Adaptasyon, DDA parametrelerinin ayarlanmasına dayanır. Bu da yük frekans hata masraflarını içeren bir ölçütün en aza indirilmesi ile sağlanır. Gerekli olan ölçütün ağ parametrelerine göre gradyanları, ek duyarlılık analizi ile hesaplanmıştır.Yapılan benzetim çalışmaları, bu denetim yaklaşımının geleneksel integral denetime göre daha başarılı olduğu bir iki bölgeli güç sistemi üzerinde göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yük frekans denetimi, güç sistem denetimi, dalgacık dönüşümü, dinamik dalgacık ağı, zeki denetim.


Tam Metin: PDF