Cilt 5, Sayı 1 (2006)

kısım 1 şubat

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Kumların drenajlı davranışının mikromekanizmaya bağlı olarak endokronik teori kapsamında modellenmesi PDF
Atila SEZEN, Atilla ANSAL
Fotogrametrik harita üretiminde kullanılan görüntülerin maliyet analizi PDF
Abdullah YILDIRIM, Dursun Zafer ŞEKER
Çok amaçlı karar verme problemlerine etkileşimli bir yaklaşım PDF
Bülent BÖLAT, Ahmet KUZUCU
Zeolit katkılı polimerik gaz ayırma membranları PDF
Çiğdem ATALAY-ORAL, Ayşe ERDEM-ŞENATALAR, Ş. Birgül TANTEKİN-ERSOLMAZ
Hf ilavesinin ZrN kaplamaların karşılıklı kazımalı aşınma dav-ranışlarına etkisi PDF
Erdem ATAR, Hüseyin ÇİMENOĞLU, E. Sabri KAYALI
Prefrontal korteks işlevlerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi PDF
Gülay BÜYÜKAKSOY KAPLAN, Neslihan S. ŞENGÖR, Cüneyt GÜZELİŞ
Yeni bir fakoemülsifikasyon cihazı tasarımı ve uygulaması PDF
Hüseyin HALICI, İnci ÇİLESİZ, Mustafa ELÇİOĞLU
Düşük-giriş yüksek-çıkış empedanslı yeni bir akım-modlu KHN-süzgeci PDF
Muhammed Abdulbaki İBRAHİM, Hakan KUNTMAN
3 boyutlu uzayda kaynak konumlandırması için en büyük olabilirlik yaklaşımı PDF
Nihat KABAOĞLU, Selçuk PAKER, Hakan Ali ÇIRPAN
Anaerobik arıtmada pH ve amonyak inhibisyonu PDF
Nursen ÖZ ELDEM, İzzet ÖZTÜRK
Gemilerde bünyesel titreşimlerin incelenmesi PDF
Reyhan ÖZSOYSAL, Ali İhsan ALDOĞAN
Dijital fotogrametride yapısal görüntü eşleştirme PDF
Taner ÜSTÜNTAŞ, Oğuz MÜFTÜOĞLU, Zekai ŞEN
Plazma nitrürlenmiş sert metal plaketlerde performans araştırması PDF
Ufuk ÖZDEMİR, Muzaffer ERTEN
Çapraz bağlanmış kolloidal zeolit katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Yasemin İLHAN, Ayşe ERDEM-ŞENATALAR, Ferdi SCHÜTH
H2SO4 çözeltisi içerisinde krom-nikelli çeliklerin aşınma davranışları PDF
Yavuz SUN, Hüseyin ÇİMENOĞLU


ISSN: 1307-167X