İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri

Numan ELMAS, Fikret SUNER

Özet


İnceleme alanında temel kayaçlar Kambriyen-Ordovisiyen periyodunda oluşmuş metamorfik sedimanter birimleri içerir. Bu kayaçlar, doleritik seviyeler içeren Jura yaşlı sedimanter birimlerce uyumsuz olarak örtülür. Neojen birimleri Alt Paleozoik temeli ve Mesozoik kayaçları üzerine uyumsuz olarak gelir. Barit cevherleşmeleri sadece Alt Paleozoik kayaçları içinde bulunmaktadır. Barit cevherlerinin kimyasal özellikleri I., II.ve III. bölgelerde bazı farklar içerir. İzotopik veriler cevherleştirici sıvıların bazı farklar içermesinin yanında yaklaşık aynı karakterde olduğunu göstermektedir. Baritler hakim olarak sedimanter kökende oluşmuş ve  stratiform-stratabound katmanlı, merceksi ve ikincil damar şekillidir.

 

Anahtar Kelimeler: Barit, stratiform, stratabound, ikincil, katman.

 


Tam Metin: PDF