Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 4 (2007) İki-kanallı AR kafes yaklaşımı ile iki-boyutlu ARMA parametre tanılama Özet   PDF
Nurşen YILDIZ SARI, Ahmet Hamdi KAYRAN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) İkinci derece Newton yöntemiyle mükemmel iletken bir cismin şeklinin bulunması Özet   PDF
Necmi Serkan TEZEL, Selçuk PAKER
 
Cilt 8, Sayı 5 (2009) İklim değişimi senaryosunun Türkiye üzerindeki etkilerinin modellenmesi Özet   PDF
Barış ÖNOL, Yurdanur S. ÜNAL, H. Nüzhet DALFES
 
Cilt 9, Sayı 5 (2010) İklim değişiminin buğday verimine etkilerinin incelenmesi: Kırklareli örneği Özet   PDF
Barış ÇALDAĞ, Levent ŞAYLAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) İlaç atıksularının tek ve iki kademeli anaerobik arıtımında sistem performanslarının karşılaştırılması Özet   PDF
Yalçın Aşkın ÖKTEM, Orhan İNCE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) İleri işaret işleme yöntemleri ile elektrik motorlarında rulman arıza tanısı Özet   PDF
Emine AYAZ, Serhat ŞEKER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2003) İletim Hattı Matrisi yöntemi ile ekranlama etkinliği ve özgül soğurma oranı hesabı Özet   PDF
M. Orhan ÖZYALÇIN, Levent SEVGİ, Ercan TOPUZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) İletken cisimlerin şekillerinin belirlenmesi için analitik devama dayalı yeni bir yöntem Özet   PDF
Mehmet ÇAYÖREN, İbrahim AKDUMAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) Ilgın (Konya) kuzeyindeki metasedimanter ve metavolkanik kayaçların jeolojisi ve jeokimyası Özet   PDF
Şenel ÖZDAMAR, Fahri ESENLİ, Bektaş UZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 Nisan Ilıman bölgelerde düşük kirlilik yüküne sahip atıksuların havasız arıtımı Özet   PDF
Çiğdem YANGIN GÖMEÇ, Veysel EROĞLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2011) İmalat performansının değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi Özet   PDF
Arzu KARAMAN, Sıtkı GÖZLÜ
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) İMKB endeks tahmin sistemi geliştirmede finansal parametrelerin seçimi Özet   PDF
Feyzi HAZNEDAROĞLU, Oktay TAŞ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2005) İnce daneli zeminlerde örselenme Özet   PDF
Hüseyin Suha AKSOY, Kemal ÖZÜDOĞRU
 
Cilt 2, Sayı 6 (2003) İnce daneli zeminlerde SPT sonuçlarının düzeltilmesi üzerine bir çalışma Özet   PDF
Osman SİVRİKAYA, Ergün TOĞROL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) İnce plaklar için geliştirilmiş sonlu farklar yöntemi Özet   PDF
Ali ERGÜN, Nahit KUMBASAR
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) İnce taneli kuma sahip sahillerde sahil drenajının erozyona etkisinin deneysel olarak incelenmesi Özet   PDF
Şenol DÜNDAR, M. Sedat KABDAŞLI
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan İnşaat sektöründe ekonomik malzeme yönetim sistem seçimi için simulasyon modeli Özet   PDF
Gül POLAT, Uğur MÜNGEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003) İnsan kaynakları yönetiminin firma finansal performansı üzerindeki etkisi Özet   PDF
Zafer AĞDELEN, Haluk ERKUT
 
Cilt 8, Sayı 3 (2009) InSAR ölçülerinin doğruluk araştırması ve nokta seyrekleştirmesi Özet   PDF
Yavuz Selim ŞENGÜN, Rasim DENİZ
 
Cilt 3, Sayı 6 (2004) İntegratörlü sistemler için Katsayı Diyagram Metodu ile kontrolör tasarımı Özet   PDF
Serdar Ethem HAMAMCI
 
Cilt 4, Sayı 5 (2005) Isı köprüsü problemlerinde kullanılan matematik modellerin karşılaştırılması Özet   PDF
Güler AKGÜN, Şükran DİLMAÇ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2010) Işığa duyarlı soda-kireç camlarının sentezi ve karakterizasyonu Özet   PDF
Arca İYİEL, Süheyla AYDIN, Onuralp YÜCEL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2003) ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi uygulamasında etken olan faktörler Özet   PDF
Bersam BOLAT, Sıtkı GÖZLÜ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2010) İstanbul (ISK) geniş-bant istasyonu altında üst-manto anizotropisinin incelenmesi Özet   PDF
Aslıhan ŞAPAŞ, Aysun BOZTEPE GÜNEY
 
Cilt 9, Sayı 6 (2010) İstanbul atmosferinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon konsantrasyonunun belirlenmesi Özet   PDF
Asude HANEDAR, Kadir ALP
 
Toplam 621 ögeden 276 - 300 arası << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


ISSN: 1307-167X