İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Elektrokardiyogram (EKG) işaretlerinin temel tanım ve zarf fonksiyonları ile modellenmesi

Hakan GÜRKAN, Sıddık YARMAN, Ali Nur GÖNÜLEREN

Özet


Bu çalışmada, EKG işaretlerinin Temel Tanım ve Zarf Fonksiyonları ile modellenmesine yönelik yeni bir yöntem sunulmaktadır. Sunulan yöntem, herhangi bir EKG işaretine ilişkin Xi(t) çerçeve fonksiyonunu  biçiminde modellemektedir. Bu modelde, jR(t), Temel Tanım Fonksiyonu olarak adlandırılmakta ve bir Ci katsayısı ile Xi çerçeve vektörünün en yüksek enerjisini taşımaktadır. aK(t), Zarf Fonksiyonu olarak adlandırılmakta ve Xi çerçeve vektörünün zarfını oluşturmaktadır. Ci katsayısı da Çerçeve Ölçekleme Katsayısı olarak adlandırılmaktadır. Temel Tanım ve Zarf Fonksiyonları iletim bandının herbir düğümüne yerleştirilerek EKG işaretinin iletimi, Temel Tanım ve Zarf Vektör Bankasının R ve K indislerinin ve Ci katsayısının iletimine indirgenerek önemli bir sıkıştırma oranı gerçeklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sıkıştırma, Modelleme, EKG.


Tam Metin: PDF