İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Erzincan havzası ve dolayının üst-kabuk hız yapısının (1-B) belirlenmesi

Bülent KAYPAK, Haluk EYİDOĞAN

Özet


Bu çalışmada, Erzincan havzası ve dolayına ait 1-B P- ve S- dalgası hız yapısının bulunması amaçlanmıştır. 13 Mart 1992 Erzincan depremine (Mw=6.9) ait 1548 artsarsıntının 22250 P- ve 10184 S- varış zamanı, çözümlemeler için kullanılmıştır. Tüm veri grubu içerisinden GAP <180?  ve en az 10 P- ve 5 S- fazına sahip artsarsıntılar seçilmiş olup 1-B hız yapısının hesaplanmasında VELEST isimli yazılım kullanılmıştır. Artsarsıntılar, 0-22 km derinlikte meydana geldiği için, bu aralıktaki katmanlar, ters çözüm sonucu daha iyi belirlenebilmiştir. Sonuç olarak; elde edilen 1-B hız modeli ile bölgenin altı farklı hız katmanına sahip olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: 13 Mart 1992 Erzincan depremi, 1-B hız yapısı, 1-B ters çözüm, yerel deprem çözümlemesi.


Tam Metin: PDF