İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Eğimli palplanş ve temel zemini özelliklerinin hidrolik yapı altındaki sızmaya etkisi

Hasan G. MOHAMED, Necati AĞIRALİOĞLU

Özet


Bu çalışmada, baraj altındaki sızmalarla ilgili çıkış yük eğimi ve kaldırma kuvveti gibi önemli parametrelerin belirlenmesi bir matematik modelle incelenmiştir. Bunlardan başka temel zemini özelliklerinin de borulanma veya alttan kaldırmaya dolayısıyla yapının sağlamlık riskine etkileri vardır. Yapının altına yerleştirilen palplanşlar bu tehlikelerin azaltılmasında etkili olur. Bu amaçla, sonlu farklar metoduna dayanan bir nümerik çözüm geliştirilerek homojen olmayan ve anizotrop bir temel için baraj altındaki basınç yükleri özellikle eğimli palplanş durumu için hesaplanmıştır. Modelin geçerliliği analitik çözümlerle karşılaştırılmıştır. Analitik çözümler sadece izotrop ve homojen zeminler ile sonsuz derinlikli geçirimli zeminler için mevcuttur. Sonuçların iyi bir uyum içinde oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmanın hedefi palplanş eğim açısının, zeminin kx/kz sızma katsayısı oranlarının ve palplanş derinliğinin çıkış yük eğimine ve kaldırma basıncına etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Baraj, sonlu farklar, nümerik model, borulanma, sızma, palplanş.


Tam Metin: PDF