İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 4 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Elastik zemin üzerindeki çubuk uygulamalarının serbest ve nonlineer titreşim analizi

Ali BAHÇIVAN, Vedat KARADAĞ

Özet


Bu çalışmada, değişik mesnet koşullarında iki parametreli bütünüyle ve kısmi elastik zemin üzerinde üniform kalın çubuk elemanının serbest ve nonlineer titreşimlerinin analitik ve deneysel analizi yapılmıştır. Nonlineer analizde, sadece eğilme hareketi 6 serbestlik dereceli kalın çubuk elemanı serbest titreşimleri incelenmiştir. Çubukların titreşim analizi, değişik mesnet koşullarında boyuna uzama da hesaplara dahil edilerek incelenmiştir. Elastik zemin; Winkler zemin modülü ve kayma zemin modülü ile isimlendirdiğimiz iki modülle karakterize edilen sabit iki-parametreli model olarak temsil edilir. Kayma deformasyonu, zemin rijitlik parametreleri ve kısmi elastik zemin etkilerinin yanında, nonlineer eğilme, boyuna-eğilme girişimi ve büyük yer değişimlerinden kaynaklanan nonlineer etkiler incelenmiştir. Bu analizden elde edilen analitik ve deneysel sonuçlar arasında iyi bir uyumun olduğu da gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çubuk, doğal frekans, dönme ataleti, elastik zemin, kayma deformasyonu.

 


Tam Metin: PDF