İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Edremit Körfezi kuzeyinde Paleotetis birimlerinin jeolojisi

Cenk YALTIRAK, Aral İ. OKAY

Özet


İnceleme alanı Kuzeybatı Anadolu’da Biga Yarımadası’nın güneyinde, Edremit Körfezi ve kuzeyinde yer alan Kazdağ ve çevresini kapsar. Kazdağ Grubu, amfbolit-granulit fasiyesinde metamorfik bir istiftir.  Kazdağ Grubu üzerinde, bir sıyrılma fayı dokanağı ile yeşil şist fasiyesinde metamorfik birimlerden oluşan Karakaya Karmaşığı bulunur. Kazdağ Grubu, okyanus kabuğu, üzerinde gelişen okyanus platosu çökel ve volkanikleri, Karakaya Karmaşığı, riftt çökelleri, denizaltı-dağı, denizaltı platosu, hendek çökelleri, dalma-batma gerisi havza çökelleri temsil eden bir eklenir prizmadır. Kazdağ Grubu ve Karakaya Karmaşığı Paleotetis Okyanusu’nun Permo-Karbonifer’de oluşumu ve Triyas’ta kapanmasının hemen hemen tüm aşamalarını temsil eder.

Anahtar Kelimeler: Paleotetis, Kazdağ Grubu, Karakaya Karmaşığı, jeodinamik evrim.


Tam Metin: PDF