İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Edremit Küçükkuyu arasındaki turizm faaliyetlerinin kıyı alanlarına etkisi ve önerilen yönetim programı

Emel İRTEM, Erkan KARAMAN

Özet


Bu çalışmada, Edremit – Küçükkuyu kıyı şeridinde, turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sebep olduğu çevresel etkiler incelenmiştir. Önce Edremit-Küçükkuyu kıyı bölgesi kapsamlı bir şekilde incelenmiş, bölgede turizmden ve diğer faktörlerden kaynaklanan kıyı problemleri belirlenmiş ve bölge ile ilgili elde edilen verilerden yararlanılarak bu problemlerin çözümüne yönelik bir yönetim programı sunulmuştur. Hazırlanan yönetim programı yedi alt projeyi kapsamakta ve her bir alt projenin Entegre Proje Yönetim Kurulu tarafından denetlenmesi önerilmektedir. Ayrıca bu çalışma, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının çalışma bölgesini yavaş yavaş kirletmeye başladığını göstermektedir. İnsanların kullanımına hizmet eden bu alanların insanlar tarafından tahrip edilmesi ve bölgede sürdürülebilir kıyı yönetim stratejisinin olmaması kıyı alanlarında görülen sorunların temelini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Edremit – Küçükkuyu kıyı bölgesi, Kıyı alanları problemleri, Turizm etkileri, Kıyı alanları yönetimi.


Tam Metin: PDF