Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Kısım 2 Nisan

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Akış tipi çizelgeleme problemi için KKE parametre eniyileme PDF
Betül YAĞMAHAN, Mehmet Mutlu YENİSEY
Uydu ve yersel veri entegrasyonu ile deprem sonrası arazi örtüsü/kullanımı analizi PDF
Cihangir AYDÖNER, Derya MAKTAV
Ilıman bölgelerde düşük kirlilik yüküne sahip atıksuların havasız arıtımı PDF
Çiğdem YANGIN GÖMEÇ, Veysel EROĞLU
Elektrik enerji piyasalarında iletim hat parametrelerinin tıkanıklık üzerine etkileri PDF
Canan ZOBİ, Canbolat UÇAK
Kazıklı temellerin deprem performanslarının üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi PDF
Ertuğrul ORDU, M. Tuğrul ÖZKAN
Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi PDF
Gürsel YANIK, Bektaş UZ, Fahri ESENLİ
Turbo kodlamalı resimlerin aşamalı iletimi ve resim bağlaşımlı sıkıştırılması PDF
Kenan BÜYÜKATAK, Sedef KENT, O. Nuri UÇAN
Yapı ve LQR kontrol sisteminin birleşik optimum tasarımı PDF
Mehmet BOZCA, Ata MUĞAN
Yüksek viskoziteli endüstriyel uygulamalarda sepiyolitin öğütme mekanizması PDF
Mustafa ÇINAR, Mehmet Sabri ÇELİK
Piritin oksitlenmesi sonucu oluşan sülfatın izotop (O,S) değerlerinin incelenmesi PDF
Nurgül ÇELİK BALCI, Fuat YAVUZ, Kevin MANDERNACK
EKF ve yapay sinir ağları ile uçak kanat buzlanmalarının tespiti ve yeniden şekillendirilebilir kontrol PDF
Rahmi AYKAN, Çingiz HACIYEV, Fikret ÇALIŞKAN
Silindirik bir tüpün ekseni boyunca düşen bir küre etrafında non-Newtonian akışkanların akımı PDF
Şule CELASUN, Yılmaz ÖZTÜRK
Hareketli sıvı kolonunda ısı geçişinin incelenmesi PDF
Ünal AKDAĞ, A. Feridun ÖZGÜÇ, Mustafa ÖZDEMİR
Model derecesi düşürme tekniklerinin frekans ve zaman uzaylarında analizi PDF
Yusuf CUNEDİOĞLU, Ata MUĞAN


ISSN: 1307-167X